Kèo bóng đá Hạng nhất Mỹ mùa 2013

Tỷ số Châu Á Tài xỉu Châu Âu
18/08
10:00
loại
FT
Orange County Fc
Rochester Rhinos
(Hòa)
2
1u18/08
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
3
1u18/08
06:30
loại
FT
Orlando City
Charlotte Eagles
(Hòa)
1
0u18/08
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Antigua Barracuda
(Hòa)
4
1u18/08
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Richmond Kickers
(Hòa)
1
1u17/08
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Rochester Rhinos
(Hòa)
3
4u17/08
06:30
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Charlotte Eagles
(Hòa)
3
3u16/08
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Antigua Barracuda
(Hòa)
3
0u15/08
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
4
1u15/08
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Orlando City
(Hòa)
2
0u12/08
02:30
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
3
2u11/08
06:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Charleston Battery
(Hòa)
0
1u11/08
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Antigua Barracuda
(Hòa)
5
0u11/08
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
3
1u11/08
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
5
2u10/08
06:35
loại
FT
Rochester Rhinos
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
1
0u10/08
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
2
1u09/08
09:30
loại
FT
Orange County Fc
Charleston Battery
(Hòa)
2
1u08/08
06:30
loại
FT
Orlando City
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
3
2u08/08
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Charlotte Eagles
(Hòa)
1
2u05/08
06:00
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Orlando City
(Hòa)
0
3u05/08
05:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
0
1u04/08
09:30
loại
FT
Orange County Fc
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
2
2u04/08
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Richmond Kickers
(Hòa)
5
2u04/08
06:30
loại
FT
Orlando City
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
0
1u03/08
07:15
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
1
2u03/08
06:40
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Charleston Battery
(Hòa)
2
1u03/08
06:35
loại
FT
Rochester Rhinos
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
1
3u03/08
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Richmond Kickers
(Hòa)
0
1u01/08
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
1
3u29/07
04:00
loại
FT
Richmond Kickers
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
0
0u29/07
03:05
loại
FT
Rochester Rhinos
Antigua Barracuda
(Hòa)
1
0u28/07
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Orange County Fc
(Hòa)
3
0u28/07
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
0
4u27/07
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
1
2u27/07
06:00
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Antigua Barracuda
(Hòa)
3
1u26/07
04:10
loại
FT
Charlotte Eagles
Orange County Fc
(Hòa)
3
3u25/07
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
5
1u25/07
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
5
1u22/07
07:00
loại
FT
Orange County Fc
Richmond Kickers
(Hòa)
1
2u22/07
02:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
2
1u21/07
06:30
loại
FT
Orlando City
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
3
1u21/07
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
0
0u20/07
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Richmond Kickers
(Hòa)
2
2u20/07
06:55
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
0
2u20/07
06:40
loại
FT
Rochester Rhinos
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
0
0u20/07
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
1
0u18/07
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Orlando City
(Hòa)
0
0u15/07
05:40
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Orlando City
(Hòa)
3
3u14/07
09:30
loại
FT
Orange County Fc
Antigua Barracuda
(Hòa)
4
0u14/07
07:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
3
2u14/07
06:30
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Charleston Battery
(Hòa)
4
2u14/07
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Richmond Kickers
(Hòa)
0
1u13/07
06:35
loại
FT
Rochester Rhinos
Richmond Kickers
(Hòa)
1
1u12/07
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Antigua Barracuda
(Hòa)
1
0u12/07
06:30
loại
FT
Orlando City
Charleston Battery
(Hòa)
2
1u11/07
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Orange County Fc
(Hòa)
2
4u07/07
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Antigua Barracuda
(Hòa)
1
0u07/07
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Richmond Kickers
(Hòa)
2
3u07/07
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
2
1u07/07
06:05
loại
FT
Rochester Rhinos
Charlotte Eagles
(Hòa)
2
2u07/07
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Orange County Fc
(Hòa)
1
2u06/07
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Orlando City
(Hòa)
1
1u05/07
09:30
loại
FT
Orange County Fc
Antigua Barracuda
(Hòa)
6
0u05/07
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Charlotte Eagles
(Hòa)
2
3u05/07
02:00
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Rochester Rhinos
(Hòa)
3
1u04/07
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Orlando City
(Hòa)
2
2u01/07
06:35
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Richmond Kickers
(Hòa)
0
0u30/06
06:30
loại
FT
Orlando City
Richmond Kickers
(Hòa)
0
2u30/06
06:05
loại
FT
Rochester Rhinos
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
0
0u29/06
06:45
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Charlotte Eagles
(Hòa)
2
2u29/06
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
2
1u24/06
06:00
loại
FT
Orange County Fc
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
0
1u24/06
02:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Antigua Barracuda
(Hòa)
4
1u23/06
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Charlotte Eagles
(Hòa)
0
0u23/06
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
0
0u22/06
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
0
0u22/06
06:35
loại
FT
Rochester Rhinos
Antigua Barracuda
(Hòa)
2
1u22/06
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
3
4u22/06
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
1
0u17/06
05:35
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
2
1u17/06
03:05
loại
FT
Rochester Rhinos
Charleston Battery
(Hòa)
1
1u17/06
03:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Antigua Barracuda
(Hòa)
3
1u16/06
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Charleston Battery
(Hòa)
1
1u15/06
06:35
loại
FT
Rochester Rhinos
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
3
0u15/06
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Antigua Barracuda
(Hòa)
4
0u10/06
06:30
loại
FT
Orlando City
Antigua Barracuda
(Hòa)
2
0u10/06
06:00
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
1
0u09/06
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
1
1u08/06
06:30
loại
FT
Orlando City
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
2
0u08/06
06:30
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Antigua Barracuda
(Hòa)
8
0u06/06
06:50
loại
FT
Charleston Battery
Charlotte Eagles
(Hòa)
2
2u06/06
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
2
0u03/06
05:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Orange County Fc
(Hòa)
0
0u02/06
07:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
0
4u02/06
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
2
1u02/06
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Rochester Rhinos
(Hòa)
3
0u01/06
06:35
loại
FT
Rochester Rhinos
Orange County Fc
(Hòa)
2
2u01/06
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
1
2u01/06
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
1
0u27/05
06:30
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
1
0u27/05
05:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Antigua Barracuda
(Hòa)
3
1u26/05
09:30
loại
FT
Orange County Fc
Charlotte Eagles
(Hòa)
4
3u26/05
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Rochester Rhinos
(Hòa)
0
0u26/05
06:30
loại
FT
Orlando City
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
4
1u25/05
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Antigua Barracuda
(Hòa)
2
0u25/05
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
2
0u24/05
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Charlotte Eagles
(Hòa)
2
2u19/05
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Orange County Fc
(Hòa)
2
1u19/05
06:05
loại
FT
Rochester Rhinos
Orlando City
(Hòa)
0
1u19/05
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
2
2u18/05
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Orlando City
(Hòa)
2
2u18/05
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Orange County Fc
(Hòa)
1
1u15/05
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Charleston Battery
(Hòa)
1
0u12/05
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
4
3u12/05
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
4
2u12/05
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Antigua Barracuda
(Hòa)
4
1u11/05
06:50
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Antigua Barracuda
(Hòa)
4
0u11/05
06:35
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Rochester Rhinos
(Hòa)
0
1u10/05
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
2
1u06/05
06:00
loại
FT
Orange County Fc
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
0
0u05/05
06:30
loại
FT
Orlando City
Antigua Barracuda
(Hòa)
7
2u05/05
06:05
loại
FT
Rochester Rhinos
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
0
1u05/05
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Charlotte Eagles
(Hòa)
3
3u04/05
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
1
1u04/05
07:00
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Antigua Barracuda
(Hòa)
3
1u04/05
06:35
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Richmond Kickers
(Hòa)
0
2u04/05
06:00
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Charleston Battery
(Hòa)
0
1u02/05
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Charleston Battery
(Hòa)
1
2u29/04
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
3
1u28/04
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
2
0u28/04
06:30
loại
FT
Orlando City
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
4
0u28/04
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Rochester Rhinos
(Hòa)
5
1u27/04
09:35
loại
FT
Orange County Fc
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
4
0u27/04
07:00
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
0
1u27/04
06:10
loại
FT
Charlotte Eagles
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
2
0u24/04
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Orlando City
(Hòa)
1
1u22/04
05:30
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Orange County Fc
(Hòa)
3
2u21/04
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
2
1u21/04
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Antigua Barracuda
(Hòa)
4
0u21/04
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Rochester Rhinos
(Hòa)
4
1u20/04
06:40
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Antigua Barracuda
(Hòa)
2
0u20/04
06:35
loại
FT
Orlando City
Orange County Fc
(Hòa)
3
2u20/04
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Rochester Rhinos
(Hòa)
0
0u15/04
08:05
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Orange County Fc
(Hòa)
1
3u15/04
05:00
loại
FT
Orlando City
Rochester Rhinos
(Hòa)
3
1u14/04
07:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
1
2u14/04
06:30
loại
FT
Vsi Tampa Bay
Rochester Rhinos
(Hòa)
3
0u14/04
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Antigua Barracuda
(Hòa)
2
0u14/04
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Charleston Battery
(Hòa)
4
1u11/04
07:00
loại
FT
Orange County Fc
Orlando City
(Hòa)
1
0u08/04
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Orlando City
(Hòa)
1
3u07/04
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
0
0u03/04
06:00
loại
FT
Orange County Fc
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
0
1u31/03
09:30
loại
FT
Phoenix Fc Wolves
Vsi Tampa Bay
(Hòa)
1
0u24/03
09:30
loại
FT
Orange County Fc
Phoenix Fc Wolves
(Hòa)
2
0uMùa giải:
Vòng đấu
mua ban nha dat
ty le bong da
bong da
xo so 24h
Odoo Erp
Khởi Nghiệp
Bitcoin