Kèo bóng đá Hạng nhất Mỹ mùa 2011

Tỷ số Châu Á Tài xỉu Châu Âu
15/08
07:05
loại
FT
Orange County Fc
Richmond Kickers
(Hòa)
0
0u14/08
07:30
loại
FT
Rochester Rhinos
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
1
0u14/08
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
1
2u13/08
09:30
loại
FT
Orange County Fc
Richmond Kickers
(Hòa)
0
0u13/08
07:00
loại
FT
Charleston Battery
Charlotte Eagles
(Hòa)
4
3u13/08
06:35
loại
FT
Orlando City
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
4
0u11/08
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Richmond Kickers
(Hòa)
0
2u11/08
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
New York Red Bulls
(Hòa)
0
5u11/08
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
0
1u08/08
04:00
loại
FT
Antigua Barracuda
Orange County Fc
(Hòa)
3
0u08/08
01:00
loại
FT
New York Red Bulls
Rochester Rhinos
(Hòa)
2
1u07/08
06:35
loại
FT
Orlando City
Charleston Battery
(Hòa)
2
1u07/08
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Charlotte Eagles
(Hòa)
2
2u07/08
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
3
0u06/08
06:30
loại
FT
Rochester Rhinos
Charlotte Eagles
(Hòa)
0
3u06/08
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
New York Red Bulls
(Hòa)
0
0u06/08
06:00
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Orange County Fc
(Hòa)
2
1u04/08
06:30
loại
FT
Orlando City
Charleston Battery
(Hòa)
1
0u03/08
08:00
loại
FT
Orange County Fc
Antigua Barracuda
(Hòa)
1
1u01/08
07:00
loại
FT
Orange County Fc
Antigua Barracuda
(Hòa)
2
1u01/08
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
New York Red Bulls
(Hòa)
2
0u31/07
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Rochester Rhinos
(Hòa)
0
1u31/07
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Richmond Kickers
(Hòa)
2
0u31/07
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
1
2u30/07
07:45
loại
FT
Orange County Fc
Antigua Barracuda
(Hòa)
1
2u30/07
07:30
loại
FT
New York Red Bulls
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
1
3u30/07
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Rochester Rhinos
(Hòa)
2
2u28/07
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
2
3u24/07
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Charleston Battery
(Hòa)
2
2u24/07
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Charlotte Eagles
(Hòa)
3
0u24/07
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Orange County Fc
(Hòa)
1
1u23/07
07:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
1
0u23/07
07:00
loại
FT
Rochester Rhinos
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
3
0u23/07
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Orange County Fc
(Hòa)
1
2u21/07
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
3
1u21/07
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
New York Red Bulls
(Hòa)
5
1u18/07
07:05
loại
FT
Orange County Fc
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
4
1u17/07
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
3
1u17/07
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Antigua Barracuda
(Hòa)
1
0u17/07
05:30
loại
FT
Orlando City
Rochester Rhinos
(Hòa)
2
1u17/07
02:00
loại
FT
New York Red Bulls
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
1
1u16/07
10:00
loại
FT
Orange County Fc
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
1
1u16/07
07:15
loại
FT
Charlotte Eagles
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
1
1u15/07
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
2
1u11/07
04:00
loại
FT
Antigua Barracuda
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
2
3u11/07
02:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
2
2u10/07
08:30
loại
FT
Charleston Battery
Orlando City
(Hòa)
1
0u10/07
07:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Richmond Kickers
(Hòa)
1
2u10/07
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
New York Red Bulls
(Hòa)
2
1u09/07
08:45
loại
FT
Richmond Kickers
Charlotte Eagles
(Hòa)
1
2u09/07
07:00
loại
FT
Rochester Rhinos
New York Red Bulls
(Hòa)
3
1u09/07
07:00
loại
FT
Antigua Barracuda
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
0
1u09/07
06:35
loại
FT
Orlando City
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
0
0u05/07
02:00
loại
FT
New York Red Bulls
Charlotte Eagles
(Hòa)
1
3u05/07
00:00
loại
FT
Richmond Kickers
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
3
1u04/07
06:00
loại
FT
Rochester Rhinos
Orlando City
(Hòa)
0
1u04/07
02:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Antigua Barracuda
(Hòa)
2
0u03/07
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Orange County Fc
(Hòa)
4
2u03/07
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Charlotte Eagles
(Hòa)
4
0u02/07
07:00
loại
FT
New York Red Bulls
Antigua Barracuda
(Hòa)
2
0u02/07
06:30
loại
FT
Rochester Rhinos
Richmond Kickers
(Hòa)
2
1u02/07
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Orange County Fc
(Hòa)
0
0u02/07
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Orlando City
(Hòa)
0
0u27/06
07:00
loại
FT
Orange County Fc
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
1
2u27/06
04:00
loại
FT
Antigua Barracuda
Orlando City
(Hòa)
1
2u26/06
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
0
2u26/06
06:00
loại
FT
Rochester Rhinos
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
1
0u25/06
09:30
loại
FT
Orange County Fc
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
1
1u25/06
07:00
loại
FT
Antigua Barracuda
Orlando City
(Hòa)
1
3u25/06
07:00
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Charleston Battery
(Hòa)
0
2u25/06
06:30
loại
FT
New York Red Bulls
Richmond Kickers
(Hòa)
0
0u25/06
06:20
loại
FT
Charlotte Eagles
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
2
0u19/06
07:30
loại
FT
Charlotte Eagles
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
2
0u19/06
06:30
loại
FT
Orlando City
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
1
1u18/06
07:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Rochester Rhinos
(Hòa)
0
3u18/06
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
1
0u18/06
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
0
1u13/06
06:30
loại
FT
New York Red Bulls
Richmond Kickers
(Hòa)
0
2u12/06
07:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
3
0u12/06
04:30
loại
FT
Rochester Rhinos
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
1
0u11/06
06:35
loại
FT
Orlando City
Antigua Barracuda
(Hòa)
1
2u11/06
06:30
loại
FT
New York Red Bulls
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
3
0u11/06
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
3
1u09/06
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Dayton Dutch Lions
(Hòa)
4
1u06/06
07:00
loại
FT
Antigua Barracuda
Rochester Rhinos
(Hòa)
2
2u05/06
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
2
1u05/06
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Orlando City
(Hòa)
2
4u05/06
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Charleston Battery
(Hòa)
1
0u04/06
07:25
loại
FT
Antigua Barracuda
Rochester Rhinos
(Hòa)
1
2u04/06
06:30
loại
FT
New York Red Bulls
Charleston Battery
(Hòa)
1
1u03/06
06:30
loại
FT
Orlando City
Charlotte Eagles
(Hòa)
0
0u01/06
06:30
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
4
2u31/05
02:00
loại
FT
New York Red Bulls
Rochester Rhinos
(Hòa)
2
1u29/05
07:00
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Charlotte Eagles
(Hòa)
1
1u29/05
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
2
1u29/05
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
0
0u29/05
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
New York Red Bulls
(Hòa)
2
2u28/05
06:30
loại
FT
Rochester Rhinos
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
1
1u26/05
06:30
loại
FT
Orlando City
Richmond Kickers
(Hòa)
2
0u25/05
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Richmond Kickers
(Hòa)
2
1u23/05
04:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Orange County Fc
(Hòa)
0
3u23/05
02:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Orlando City
(Hòa)
1
3u22/05
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Charleston Battery
(Hòa)
3
0u22/05
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
New York Red Bulls
(Hòa)
2
0u21/05
07:15
loại
FT
Charlotte Eagles
Antigua Barracuda
(Hòa)
2
0u21/05
06:40
loại
FT
Rochester Rhinos
Orlando City
(Hòa)
0
0u21/05
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Orange County Fc
(Hòa)
1
1u15/05
09:30
loại
FT
Orange County Fc
Charlotte Eagles
(Hòa)
1
2u15/05
06:35
loại
FT
Orlando City
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
1
0u15/05
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
New York Red Bulls
(Hòa)
3
1u15/05
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Richmond Kickers
(Hòa)
1
1u15/05
06:00
loại
FT
Rochester Rhinos
Antigua Barracuda
(Hòa)
2
0u14/05
06:30
loại
FT
Charleston Battery
New York Red Bulls
(Hòa)
0
1u13/05
08:00
loại
FT
Orange County Fc
Charlotte Eagles
(Hòa)
2
1u11/05
06:00
loại
FT
Penn Harrisburg Islanders
Rochester Rhinos
(Hòa)
1
0u09/05
07:00
loại
FT
Antigua Barracuda
River Plate Puerto Rico
(Hòa)
1
0u08/05
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Orlando City
(Hòa)
0
1u08/05
06:30
loại
FT
New York Red Bulls
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
1
1u08/05
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Wilmington Hammerheads
(Hòa)
2
1u08/05
06:00
loại
FT
Rochester Rhinos
Charleston Battery
(Hòa)
1
0u07/05
07:00
loại
FT
Antigua Barracuda
River Plate Puerto Rico
(Hòa)
2
0u07/05
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Charleston Battery
(Hòa)
0
0u02/05
07:15
loại
FT
Orange County Fc
Antigua Barracuda
(Hòa)
0
1u01/05
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Richmond Kickers
(Hòa)
0
6u01/05
06:30
loại
FT
New York Red Bulls
Orlando City
(Hòa)
1
2u01/05
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
0
0u30/04
07:00
loại
FT
Sevilla Fc Puerto Rico
Puerto Rico United
(Hòa)
2
3u30/04
07:00
loại
FT
River Plate Puerto Rico
Antigua Barracuda
(Hòa)
0
1u30/04
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
3
1u30/04
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Charleston Battery
(Hòa)
1
2u28/04
03:00
loại
FT
Puerto Rico United
Antigua Barracuda
(Hòa)
0
7u24/04
07:00
loại
FT
River Plate Puerto Rico
Orange County Fc
(Hòa)
1
1u24/04
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Rochester Rhinos
(Hòa)
2
3u24/04
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
New York Red Bulls
(Hòa)
0
0u24/04
06:00
loại
FT
Pittsburgh Riverhounds
Penn Harrisburg Islanders
(Hòa)
1
0u24/04
06:00
loại
FT
Antigua Barracuda
Sevilla Fc Puerto Rico
(Hòa)
3
2u24/04
04:00
loại
FT
Richmond Kickers
Charleston Battery
(Hòa)
2
1u23/04
06:35
loại
FT
Orlando City
Puerto Rico United
(Hòa)
2
2u22/04
06:00
loại
FT
Antigua Barracuda
Sevilla Fc Puerto Rico
(Hòa)
0
1u21/04
06:00
loại
FT
Puerto Rico United
Orange County Fc
(Hòa)
2
4u18/04
06:00
loại
FT
Antigua Barracuda
Orange County Fc
(Hòa)
1
2u17/04
06:30
loại
FT
Dayton Dutch Lions
Charleston Battery
(Hòa)
1
2u17/04
06:30
loại
FT
Wilmington Hammerheads
Rochester Rhinos
(Hòa)
1
0u17/04
06:00
loại
FT
Charlotte Eagles
Orlando City
(Hòa)
0
1u16/04
07:00
loại
FT
Sevilla Fc Puerto Rico
Orange County Fc
(Hòa)
0
3u16/04
06:00
loại
FT
Richmond Kickers
Rochester Rhinos
(Hòa)
1
0u11/04
05:00
loại
FT
Puerto Rico United
Sevilla Fc Puerto Rico
(Hòa)
1
1u10/04
06:35
loại
FT
Orlando City
New York Red Bulls
(Hòa)
3
0u10/04
06:30
loại
FT
Charleston Battery
Charlotte Eagles
(Hòa)
1
0u10/04
04:00
loại
FT
Richmond Kickers
Pittsburgh Riverhounds
(Hòa)
2
1u03/04
07:00
loại
FT
Sevilla Fc Puerto Rico
River Plate Puerto Rico
(Hòa)
2
2u03/04
03:00
loại
FT
Richmond Kickers
Orlando City
(Hòa)
2
0uMùa giải:
Vòng đấu
mua ban nha dat
ty le bong da
bong da
xo so 24h
Khởi Nghiệp