Kèo bóng đá Vòng Loại World Cup (Bắc Mỹ) mùa 2021 vòng 3

Tỷ số Châu Á Tài xỉu Châu Âu
14/10
09:05
3
FT
El Salvador[64]
Mexico[9]
(Hòa)
0
2

1-1.5
1.11
0.80
2-2.5
u
0.93
0.95
10.50
1.33
4.33
14/10
07:05
3
FT
Honduras[63]
Jamaica[50]
(Hòa)
0
2
0.5 0.90
0.97
2
u
1.00
0.85
1.99
3.55
3.15
14/10
06:30
3
FT
Canada[59]
Panama[74]
(Hòa)
4
1
1 1.07
0.83
2
u
0.90
0.95
1.62
7.06
3.60
14/10
06:00
3
FT
Mỹ[10]
Costa Rica[44]
(Hòa)
2
1
1 0.88
0.98
2-2.5
u
0.90
0.95
1.50
6.98
4.20
11/10
06:00
3
FT
Mexico[9]
Honduras[63]
(Hòa)
3
0
1.5 0.88
0.98
2.5
u
0.90
0.95
1.25
15.00
5.25
11/10
05:00
3
FT
Costa Rica[44]
El Salvador[64]
(Hòa)
2
1
0.5-1 0.93
0.93
2
u
0.85
1.00
1.70
5.50
3.30
11/10
05:00
3
FT
Jamaica[50]
Canada[59]
(Hòa)
0
0

0.5
0.80
1.05
1.5-2
u
0.85
1.00
4.33
2.05
2.90
11/10
05:00
3
FT
Panama[74]
Mỹ[10]
(Hòa)
1
0

0.5
0.95
0.90
2
u
0.98
0.88
4.20
1.95
3.20
08/10
09:05
3
FT
El Salvador[64]
Panama[74]
(Hòa)
1
0
0 0.94
0.96
1.5-2
u
0.83
1.03
2.69
2.77
2.72
08/10
08:40
3
FT
Mexico[9]
Canada[59]
(Hòa)
1
1
1 1.02
0.85
2-2.5
u
0.83
1.05
1.53
6.00
4.00
08/10
07:05
3
FT
Honduras[63]
Costa Rica[44]
(Hòa)
0
0
0 0.75
1.11
1.5-2
u
0.85
1.00
2.45
2.90
2.70
08/10
06:30
3
FT
Mỹ[10]
Jamaica[50]
(Hòa)
2
0
1.5 0.94
0.97
2.5-3
u
1.00
0.85
1.29
8.40
4.85
09/09
09:05
3
FT
Honduras[63]
Mỹ[10]
(Hòa)
1
4

0.5
0.99
0.88
2
u
0.83
1.03
3.75
1.84
3.45
09/09
08:00
3
FT
Costa Rica[44]
Jamaica[50]
(Hòa)
1
1
1 1.10
0.81
2
u
0.98
0.87
1.58
7.20
3.75
09/09
07:05
3
FT
Panama[74]
Mexico[9]
(Hòa)
1
1

0.5-1
1.03
0.86
2
u
0.80
1.06
5.75
1.66
3.45
09/09
06:30
3
FT
Canada[59]
El Salvador[64]
(Hòa)
3
0
1 1.11
0.80
2.5
u
0.82
0.97
1.49
6.60
3.55
06/09
07:00
3
FT
Mỹ[20]
Canada[70]
(Hòa)
1
1
1 1.05
0.79
2.5
u
0.95
0.88
1.60
6.20
3.98
06/09
06:00
3
FT
Costa Rica[50]
Mexico[11]
(Hòa)
0
1

0.5
0.88
0.82
2.25
u
0.70
0.90
4.20
1.87
3.50
06/09
06:00
3
FT
El Salvador[69]
Honduras[67]
(Hòa)
0
0
0 0.96
0.74
2
u
0.83
0.77
2.80
2.75
2.95
06/09
05:00
3
FT
Jamaica[45]
Panama[78]
(Hòa)
0
3
0.5 0.80
0.90
2.25
u
0.81
0.79
1.90
4.20
3.40
03/09
09:05
3
FT
El Salvador[69]
Mỹ[20]
(Hòa)
0
0

1.5
0.84
1.03
2.5
u
1.00
0.79
9.19
1.36
5.16
03/09
09:00
3
FT
Mexico[11]
Jamaica[45]
(Hòa)
2
1
1.5-2 1.00
0.85
2.5
u
0.72
0.88
1.21
11.00
5.70
03/09
08:05
3
FT
Panama[78]
Costa Rica[50]
(Hòa)
0
0
0 0.81
1.03
2
u
0.98
0.88
2.50
2.78
2.94
03/09
07:05
3
FT
Canada[70]
Honduras[67]
(Hòa)
1
1
1 1.00
0.82
2-2.5
u
1.06
0.76
1.55
7.14
3.98
Mùa giải:
Vòng đấu
mua ban nha dat
ty le bong da
bong da
xo so 24h
Khởi Nghiệp