Kèo bóng đá Vòng Loại World Cup (Nam Mỹ) mùa 2020-2022 vòng 1

Tỷ số Châu Á Tài xỉu Châu Âu
30/03
06:30
1
FT
Bolivia[76]
Brazil[2]
(Hòa)
0
4

0.5-1
1.03
0.89
2.5
u
0.92
0.98
5.10
1.68
3.90
30/03
06:30
1
FT
Ecuador[44]
Argentina[4]
(Hòa)
1
1

0-0.5
0.90
0.92
2
u
0.86
0.96
3.30
2.30
3.05
30/03
06:30
1
FT
Peru[22]
Paraguay[50]
(Hòa)
2
0
1 0.83
1.00
2-2.5
u
0.96
0.92
1.51
6.00
4.00
30/03
06:30
1
FT
Chile[26]
Uruguay[16]
(Hòa)
0
2
0-0.5 0.99
0.91
2-2.5
u
0.88
1.02
2.12
3.55
3.35
30/03
06:30
1
FT
Venezuela[58]
Colombia[19]
(Hòa)
0
1

1
0.77
0.95
2-2.5
u
0.88
1.02
6.25
1.58
3.70
26/03
06:30
1
FT
Argentina[4]
Venezuela[58]
(Hòa)
3
0
2 0.86
1.06
3
u
0.80
1.11
1.15
12.50
7.60
25/03
06:30
1
FT
Uruguay[16]
Peru[22]
(Hòa)
1
0
1 1.13
0.80
2
u
0.85
1.00
1.59
6.80
3.65
25/03
06:30
1
FT
Colombia[19]
Bolivia[76]
(Hòa)
3
0
2.5 0.99
0.89
3-3.5
u
1.05
0.83
1.15
17.00
8.50
25/03
06:30
1
FT
Brazil[2]
Chile[26]
(Hòa)
4
0
1-1.5 1.03
0.89
2.5
u
0.89
0.99
1.37
9.60
4.65
25/03
06:30
1
FT
Paraguay[50]
Ecuador[44]
(Hòa)
3
1

0-0.5
0.80
1.13
2
u
0.90
0.95
3.16
2.51
2.97
29/01
05:00
1
FT
Venezuela[59]
Bolivia[77]
(Hòa)
4
1
0.5-1 0.89
1.03
2.5
u
0.95
0.85
1.68
5.50
3.40
29/01
04:00
1
FT
Colombia[16]
Peru[22]
(Hòa)
0
1
0.5-1 0.80
1.05
2
u
0.80
1.05
1.60
6.50
3.50
28/01
07:15
1
FT
Chile[24]
Argentina[5]
(Hòa)
1
2

0-0.5
0.79
1.14
2.5
u
1.50
0.50
3.13
2.48
3.03
28/01
06:00
1
FT
Paraguay[43]
Uruguay[17]
(Hòa)
0
1

0-0.5
0.80
1.13
2
u
0.93
0.93
3.05
2.46
2.90
28/01
04:00
1
FT
Ecuador[46]
Brazil[2]
(Hòa)
1
1

0-0.5
0.88
0.98
2
u
0.78
1.03
3.20
2.30
3.30
17/11
07:15
1
FT
Chile[21]
Ecuador[55]
(Hòa)
0
2
0.5 0.86
1.07
2
u
0.91
0.98
1.95
4.40
3.15
17/11
06:30
1
FT
Argentina[6]
Brazil[2]
(Hòa)
0
0
0-0.5 0.85
1.00
1.5-2
u
0.80
1.06
2.38
3.74
2.94
17/11
06:00
1
FT
Colombia[16]
Paraguay[38]
(Hòa)
0
0
1 1.10
0.78
2-2.5
u
0.95
0.90
1.57
6.00
3.75
17/11
03:00
1
FT
Bolivia[78]
Uruguay[15]
(Hòa)
3
0

0-0.5
0.95
0.90
2-2.5
u
0.90
0.95
3.30
2.20
3.20
13/11
06:00
1
FT
Uruguay[15]
Argentina[6]
(Hòa)
0
1

0-0.5
0.98
0.94
2-2.5
u
1.08
0.80
3.35
2.20
3.05
12/11
09:00
1
FT
Peru[24]
Bolivia[78]
(Hòa)
3
0
1-1.5 1.08
0.74
2.5-3
u
1.04
0.87
1.25
15.00
5.75
12/11
07:30
1
FT
Brazil[2]
Colombia[16]
(Hòa)
1
0
1-1.5 1.06
0.86
2-2.5
u
0.93
0.95
1.43
9.55
4.42
12/11
06:00
1
FT
Paraguay[38]
Chile[21]
(Hòa)
0
1
0 0.83
1.09
2
u
0.80
1.06
2.55
3.10
3.10
12/11
04:00
1
FT
Ecuador[55]
Venezuela[50]
(Hòa)
1
0
1-1.5 1.03
0.83
2-2.5
u
0.75
1.13
1.40
8.50
4.33
15/10
07:30
1
FT
Brazil[2]
Uruguay[13]
(Hòa)
4
1
1 0.93
0.97
2-2.5
u
1.08
0.82
1.46
8.00
4.15
15/10
07:00
1
FT
Chile[20]
Venezuela[40]
(Hòa)
3
0
1-1.5 1.06
0.78
2.5
u
1.02
0.87
1.44
7.80
4.40
15/10
06:30
1
FT
Argentina[6]
Peru[22]
(Hòa)
1
0
2 0.95
0.97
2.5-3
u
0.75
1.17
1.18
16.00
7.50
15/10
04:00
1
FT
Colombia[15]
Ecuador[55]
(Hòa)
0
0
0.5-1 0.98
0.88
2.5
u
1.20
0.63
1.73
4.75
3.60
15/10
03:00
1
FT
Bolivia[82]
Paraguay[33]
(Hòa)
4
0
0-0.5 1.00
0.85
2-2.5
u
1.00
0.85
2.20
3.40
3.10
11/10
07:00
1
FT
Chile[20]
Paraguay[33]
(Hòa)
2
0
0.5 0.86
1.06
2-2.5
u
1.05
0.80
1.88
4.75
3.25
11/10
06:30
1
FT
Argentina[6]
Uruguay[13]
(Hòa)
3
0
0.5-1 0.80
1.11
2-2.5
u
0.98
0.88
1.61
6.80
3.55
11/10
04:00
1
FT
Colombia[15]
Brazil[2]
(Hòa)
0
0

0-0.5
1.03
0.83
2
u
0.85
1.00
3.80
2.10
3.10
11/10
03:30
1
FT
Venezuela[40]
Ecuador[55]
(Hòa)
2
1

0.5
0.80
1.05
2
u
0.88
0.98
4.00
2.05
3.10
11/10
03:00
1
FT
Bolivia[82]
Peru[22]
(Hòa)
1
0
0-0.5 1.10
0.78
2-2.5
u
0.98
0.88
2.30
3.20
3.20
08/10
08:00
1
FT
Peru[22]
Chile[20]
(Hòa)
2
0
0 0.90
1.03
2
u
0.80
1.05
2.66
2.83
3.10
08/10
07:30
1
FT
Ecuador[55]
Bolivia[82]
(Hòa)
3
0
2 0.93
0.99
2.5-3
u
0.84
0.99
1.20
14.00
6.60
08/10
06:30
1
FT
Venezuela[40]
Brazil[2]
(Hòa)
1
3

1-1.5
1.08
0.87
2.5
u
0.93
0.93
10.25
1.33
4.90
08/10
06:00
1
FT
Uruguay[13]
Colombia[15]
(Hòa)
0
0
0-0.5 0.82
1.11
2
u
0.95
0.90
2.00
4.00
3.10
08/10
06:00
1
FT
Paraguay[33]
Argentina[6]
(Hòa)
0
0

0.5-1
1.01
0.80
2-2.5
u
0.91
0.93
5.80
1.61
3.60
10/09
07:30
1
FT
Brazil[2]
Peru[22]
(Hòa)
2
0
1.5 1.03
0.89
2.5
u
1.16
0.76
1.31
11.00
4.80
10/09
06:30
1
FT
Argentina[6]
Bolivia[82]
(Hòa)
3
0
2.5-3 0.93
0.93
4
u
0.96
0.98
1.06
38.41
16.29
10/09
06:00
1
FT
Colombia[15]
Chile[20]
(Hòa)
3
1
0.75 1.03
0.77
2.25
u
0.87
0.83
1.77
5.00
3.60
10/09
05:30
1
FT
Uruguay[13]
Ecuador[55]
(Hòa)
1
0
0.5 0.91
0.89
2.25
u
0.92
0.78
1.60
6.20
3.90
10/09
05:30
1
FT
Paraguay[33]
Venezuela[40]
(Hòa)
2
1
0.75 0.80
1.00
2.25
u
0.89
0.81
1.80
4.95
3.50
06/09
08:00
1
FT
Peru[27]
Venezuela[30]
(Hòa)
1
0
0.5-1 0.97
0.93
2-2.5
u
0.90
1.00
1.72
4.90
3.80
06/09
05:00
1
FT
Uruguay[9]
Bolivia[81]
(Hòa)
4
2
2 1.06
0.74
3
u
1.00
0.70
1.20
15.00
7.00
06/09
05:00
1
FT
Paraguay[35]
Colombia[15]
(Hòa)
1
1

0.25
0.94
0.86
2.25
u
0.94
0.76
3.60
2.20
3.25
06/09
04:00
1
FT
Ecuador[53]
Chile[19]
(Hòa)
0
0
0.25 0.88
0.92
2.25
u
0.94
0.76
2.10
3.75
3.40
06/09
02:00
1 Brazil[3]
Argentina[8]
(Hòa)
?
?
0-0.5 1.10
0.82
2-2.5
u
1.04
0.80


03/09
08:00
1
FT
Peru[27]
Uruguay[9]
(Hòa)
1
1

0-0.5
0.88
0.98
2
u
1.02
0.81
3.52
2.33
3.17
03/09
08:00
1
FT
Chile[19]
Brazil[3]
(Hòa)
0
1

0.5-1
0.86
1.06
2
u
0.90
0.92
5.40
1.78
3.25
03/09
07:00
1
FT
Venezuela[30]
Argentina[8]
(Hòa)
1
3

1-1.5
0.92
1.00
2.5
u
1.01
0.89
9.75
1.37
4.40
03/09
04:00
1
FT
Ecuador[53]
Paraguay[35]
(Hòa)
2
0
0.5 0.81
0.99
2
u
0.72
0.98
1.83
4.75
3.60
03/09
03:00
1
FT
Bolivia[81]
Colombia[15]
(Hòa)
1
1

0.5
0.80
1.00
2.25
u
0.82
0.88
4.20
1.98
3.40
09/06
08:30
1
FT
Chile[17]
Bolivia[79]
(Hòa)
1
1
1.5-2 0.85
0.98
2.5-3
u
1.00
0.85
1.21
14.00
6.40
09/06
07:30
1
FT
Paraguay[34]
Brazil[3]
(Hòa)
0
2

1
0.80
1.12
2-2.5
u
1.00
0.85
7.18
1.58
3.75
09/06
06:00
1
FT
Colombia[15]
Argentina[7]
(Hòa)
2
2
0 1.11
0.82

u

3.00
2.70
3.00
09/06
05:30
1
FT
Venezuela[28]
Uruguay[8]
(Hòa)
0
0

0.5
1.02
0.90

u

4.60
1.83
3.30
09/06
04:00
1
FT
Ecuador[56]
Peru[25]
(Hòa)
1
2
1-1.5 1.04
0.88
2.5
u
0.98
0.89
1.44
8.00
4.50
05/06
07:30
1
FT
Brazil[3]
Ecuador[56]
(Hòa)
2
0
1.5 1.04
0.91
2.5-3
u
0.92
0.98
1.32
9.90
5.30
04/06
09:00
1
FT
Peru[25]
Colombia[15]
(Hòa)
0
3

0-0.5
1.07
0.85
2-2.5
u
1.03
0.83
3.80
2.13
3.32
04/06
07:00
1
FT
Argentina[7]
Chile[17]
(Hòa)
1
1
1 0.94
0.98
2.5
u
1.00
0.90
1.51
6.80
4.00
04/06
05:00
1
FT
Uruguay[8]
Paraguay[34]
(Hòa)
0
0
0.5-1 0.83
1.03
2-2.5
u
0.80
1.05
1.61
5.00
3.30
04/06
03:00
1
FT
Bolivia[79]
Venezuela[28]
(Hòa)
3
1
0.5 0.93
0.93
2-2.5
u
0.85
1.00
1.90
3.95
3.30
18/11
07:30
1
FT
Peru[21]
Argentina[9]
(Hòa)
0
2

0.5-1
1.03
0.91
2-2.5
u
0.81
0.94
5.30
1.68
3.75
18/11
06:00
1
FT
Uruguay[5]
Brazil[3]
(Hòa)
0
2

0-0.5
0.94
0.98
2-2.5
u
0.84
0.99
3.05
2.31
3.10
18/11
06:00
1
FT
Paraguay[41]
Bolivia[75]
(Hòa)
2
2
1.5 0.94
0.94
2.5
u
0.85
0.93


18/11
04:00
1
FT
Venezuela[25]
Chile[17]
(Hòa)
2
1

0-0.5
0.90
0.96
2-2.5
u
0.98
0.87


18/11
04:00
1
FT
Ecuador[63]
Colombia[10]
(Hòa)
6
1
0 0.89
1.00
2-2.5
u
0.91
0.95
2.55
2.80
3.20
14/11
07:30
1
FT
Brazil[3]
Venezuela[25]
(Hòa)
1
0
1.5-2 0.83
1.09
3
u
0.95
0.79
1.17
13.50
6.50
14/11
06:00
1
FT
Chile[17]
Peru[21]
(Hòa)
2
0
0.5 0.92
0.98
2-2.5
u
0.85
1.00
1.84
3.70
3.25
14/11
03:30
1
FT
Colombia[10]
Uruguay[5]
(Hòa)
0
3
0.5 1.05
0.87
2-2.5
u
0.94
0.92
1.91
3.70
3.10
13/11
07:00
1
FT
Argentina[9]
Paraguay[41]
(Hòa)
1
1
1-1.5 0.88
0.98
2.5
u
0.94
0.96
1.36
9.80
4.60
13/11
03:00
1
FT
Bolivia[75]
Ecuador[63]
(Hòa)
2
3

0.5
0.77
0.96
2.5
u
0.87
0.83
3.50
1.95
3.20
14/10
07:30
1
FT
Chile[17]
Colombia[10]
(Hòa)
2
2

0-0.5
0.84
1.00
2-2.5
u
1.00
0.87
3.05
2.42
3.25
14/10
07:00
1
FT
Peru[21]
Brazil[3]
(Hòa)
2
4

1-1.5
1.04
0.88
2.5
u
0.99
0.91
9.00
1.39
4.55
14/10
05:00
1
FT
Venezuela[25]
Paraguay[41]
(Hòa)
0
1
0 0.82
1.10
2-2.5
u
1.08
0.85
2.40
2.90
3.00
14/10
04:00
1
FT
Ecuador[63]
Uruguay[5]
(Hòa)
4
2
0-0.5 1.16
0.80
2-2.5
u
0.89
1.02
2.50
3.00
3.30
14/10
03:00
1
FT
Bolivia[75]
Argentina[9]
(Hòa)
1
2

0.5-1
0.94
0.99
2.5
u
0.98
0.88
4.60
1.75
3.40
10/10
07:30
1
FT
Brazil[3]
Bolivia[75]
(Hòa)
5
0
3.5 0.92
0.98
4
u
0.79
1.12
1.02
51.00
15.00
10/10
06:30
1
FT
Colombia[10]
Venezuela[25]
(Hòa)
3
0
1-1.5 0.95
0.97
2.5
u
0.98
0.89
1.39
8.90
4.65
09/10
07:30
1
FT
Argentina[9]
Ecuador[63]
(Hòa)
1
0
1.5-2 1.02
0.91
3
u
1.04
0.86
1.25
11.00
6.00
09/10
05:45
1
FT
Uruguay[5]
Chile[17]
(Hòa)
2
1
0.5-1 1.15
0.77
2.5
u
1.14
0.77
1.85
3.70
3.45
09/10
05:30
1
FT
Paraguay[41]
Peru[21]
(Hòa)
2
2
0-0.5 1.07
0.81
1.5-2
u
1.00
0.90
2.38
3.40
2.97
Mùa giải:
Vòng đấu
mua ban nha dat
ty le bong da
bong da
xo so 24h
Khởi Nghiệp