Kèo bóng đá Vòng loại World Cup (Châu Phi) mùa 2019-2021 vòng 2

Tỷ số Châu Á Tài xỉu Châu Âu
14/11
02:00
2
FT
Bờ Biển Ngà[53]
Mozambique[122]
(Hòa)
3
0
1.5 0.78
1.03
2.5
u
0.98
0.83
1.22
17.00
5.00
13/11
23:00
2
FT
Equatorial Guinea[126]
Tunisia[27]
(Hòa)
1
0

1
0.78
1.03
2-2.5
u
1.00
0.80
6.50
1.50
3.50
13/11
23:00
2
FT
Liberia[150]
Nigeria[36]
(Hòa)
0
2

1.5
0.83
0.97
2-2.5
u
0.85
0.95
17.00
1.20
4.80
13/11
23:00
2
FT
Cape Verde[76]
Central African Republic[115]
(Hòa)
2
1
1 0.85
0.95
2-2.5
u
1.03
0.78
1.45
8.00
3.75
13/11
20:00
2
FT
Zambia[87]
Mauritania[102]
(Hòa)
4
0
0.5-1 0.83
0.98
2
u
0.80
1.00
1.60
5.50
3.50
13/11
20:00
2
FT
Malawi[120]
Cameroon[54]
(Hòa)
0
4

1.5
0.85
0.95
2-2.5
u
0.95
0.85
12.00
1.30
4.60
13/11
02:00
2
FT
Angola[129]
Ai Cập[44]
(Hòa)
2
2

0.5
0.85
0.95
2
u
0.90
0.90
4.00
1.92
3.05
13/11
02:00
2
FT
Sudan[123]
Ma rốc[29]
(Hòa)
0
3

2
0.90
0.90
3
u
0.95
0.85
17.00
1.15
6.00
12/11
23:00
2
FT
Gabon[88]
Libya[112]
(Hòa)
1
0
0.5 0.89
0.95
2
u
0.83
0.98
1.91
3.90
3.00
12/11
23:00
2
FT
Guinea[79]
Guinea Bissau[109]
(Hòa)
0
0
0.5-1 0.80
1.00
2
u
0.93
0.88
1.55
6.00
3.75
12/11
20:00
2
FT
Djibouti[188]
Algeria[30]
(Hòa)
0
4

4.5
1.00
0.84
5
u
0.97
0.85
51.00
1.01
18.00
12/11
20:00
2
FT
Burkina Faso[61]
Niger[121]
(Hòa)
1
1
1.5 0.83
0.98
2.5
u
0.83
0.98
1.22
12.00
5.25
12/11
02:00
2
FT
Nam Phi[66]
Zimbabwe[118]
(Hòa)
1
0
1-1.5 0.83
0.98
2-2.5
u
0.85
0.95
1.30
10.00
4.50
12/11
02:00
2
FT
Togo[134]
Senegal[20]
(Hòa)
1
1

0.5-1
1.03
0.78
2
u
0.78
1.03
6.00
1.57
3.40
11/11
23:00
2
FT
Benin[83]
Madagascar[99]
(Hòa)
2
0
1 1.02
0.82
2
u
0.85
0.95
1.53
6.70
3.35
11/11
23:00
2
FT
Rwanda[133]
Mali[57]
(Hòa)
0
3

0.5-1
0.81
0.94
2
u
1.00
0.80
6.40
1.58
3.20
11/11
23:00
2
FT
Congo[97]
Namibia[108]
(Hòa)
1
1
0.5 0.95
0.85
2
u
0.85
0.95
1.95
3.80
3.25
11/11
20:00
2
FT
Uganda[82]
Kenya[104]
(Hòa)
1
1
0.5-1 0.86
0.94
2
u
0.88
0.93
1.60
5.50
3.40
11/11
20:00
2
FT
Ethiopia[137]
Ghana[52]
(Hòa)
1
1

1-1.5
0.95
0.85
2-2.5
u
0.93
0.88
11.00
1.30
4.33
11/11
20:00
2
FT
Tanzania[130]
Democratic Rep Congo[67]
(Hòa)
0
3
0 1.00
0.80
2
u
0.85
0.95
2.88
2.45
3.00
13/10
02:00
2
FT
Guinea[76]
Ma rốc[32]
(Hòa)
1
4

1
1.03
0.78
2-2.5
u
0.96
0.84
5.90
1.45
3.80
12/10
23:00
2
FT
Niger[117]
Algeria[30]
(Hòa)
0
4

2-2.5
0.87
0.91
3
u
0.93
0.88
20.00
1.11
6.75
12/10
23:00
2
FT
Nam Phi[73]
Ethiopia[137]
(Hòa)
1
0
1-1.5 0.90
0.90
2-2.5
u
0.83
0.98
1.35
8.00
4.25
12/10
23:00
2
FT
Congo[93]
Togo[131]
(Hòa)
1
2
0-0.5 0.83
0.98
2
u
0.89
0.93
2.10
3.60
3.00
12/10
20:00
2
FT
Zimbabwe[108]
Ghana[52]
(Hòa)
0
1

0.5-1
0.85
0.94
2-2.5
u
0.88
0.93
5.00
1.70
3.25
12/10
20:00
2
FT
Namibia[107]
Senegal[21]
(Hòa)
1
3

1.5-2
0.82
0.97
2.5
u
0.93
0.88
13.00
1.18
6.00
12/10
02:00
2
FT
Libya[122]
Ai Cập[46]
(Hòa)
0
3

0.5
0.85
0.95
2
u
0.93
0.88
3.50
1.95
3.40
11/10
23:00
2
FT
Burkina Faso[62]
Djibouti[182]
(Hòa)
2
0
4 0.93
0.88
4.5
u
0.98
0.83
1.03
26.00
17.00
11/10
23:00
2
FT
Bờ Biển Ngà[57]
Malawi[118]
(Hòa)
2
1
1.5 0.75
1.05
2-2.5
u
0.88
0.93
1.22
17.00
5.00
11/10
20:00
2
FT
Mozambique[113]
Cameroon[54]
(Hòa)
0
1

1-1.5
0.93
0.88
2-2.5
u
0.88
0.93
8.00
1.40
4.33
11/10
20:00
2
FT
Gabon[85]
Angola[126]
(Hòa)
2
0
0.5 0.95
0.85
2
u
0.85
0.95
2.00
3.75
3.30
11/10
02:00
2
FT
Mauritania[100]
Tunisia[28]
(Hòa)
0
0

1-1.5
0.68
1.15
2-2.5
u
0.90
0.90
7.50
1.44
3.80
10/10
23:00
2
FT
Zambia[87]
Equatorial Guinea[132]
(Hòa)
1
1
0.5 0.78
1.03
2
u
0.83
0.98
1.75
4.50
3.30
10/10
23:00
2
FT
Cape Verde[77]
Liberia[150]
(Hòa)
1
0
1 0.98
0.83
2
u
0.90
0.90
1.45
7.00
3.60
10/10
23:00
2
FT
Madagascar[97]
Democratic Rep Congo[65]
(Hòa)
1
0

0-0.5
1.05
0.75
2
u
0.88
0.93
3.60
2.00
3.10
10/10
20:00
2
FT
Central African Republic[123]
Nigeria[34]
(Hòa)
0
2

1.5
0.80
1.00
2-2.5
u
1.03
0.78
11.00
1.25
5.00
10/10
20:00
2
FT
Kenya[104]
Mali[60]
(Hòa)
0
1

0.5
0.80
1.00
2
u
1.00
0.80
3.50
2.05
3.10
10/10
20:00
2
FT
Uganda[84]
Rwanda[127]
(Hòa)
1
0
0.5-1 0.80
1.00
2
u
1.00
0.80
1.55
7.50
3.50
10/10
20:00
2
FT
Benin[86]
Tanzania[135]
(Hòa)
0
1
0.5-1 0.75
1.05
2
u
0.88
0.93
1.57
5.50
3.50
10/10
02:00
2
FT
Senegal[21]
Namibia[107]
(Hòa)
4
1
1.5-2 0.84
0.95
2.5
u
0.91
0.90
1.17
20.00
6.00
10/10
02:00
2
FT
Guinea Bissau[109]
Ma rốc[32]
(Hòa)
0
3

2-2.5
0.80
1.00
3
u
0.98
0.83
22.00
1.11
8.00
09/10
23:00
2
FT
Ghana[52]
Zimbabwe[108]
(Hòa)
3
1
1.5 1.01
0.79
2.5
u
1.02
0.80
1.30
11.00
4.75
09/10
23:00
2
FT
Togo[131]
Congo[93]
(Hòa)
1
1
0 0.79
1.01
2
u
0.87
0.95
2.55
2.90
3.00
09/10
20:00
2
FT
Ethiopia[137]
Nam Phi[73]
(Hòa)
1
3

0-0.5
0.99
0.81
2
u
1.02
0.80
3.80
2.15
2.90
09/10
20:00
2
FT
Guinea[76]
Sudan[121]
(Hòa)
2
2
0.5-1 0.77
1.04
2-2.5
u
0.90
0.93
1.57
6.00
3.75
09/10
02:00
2
FT
Algeria[30]
Niger[117]
(Hòa)
6
1
2-2.5 0.85
0.95
3-3.5
u
1.00
0.80
1.10
15.00
8.00
09/10
02:00
2
FT
Djibouti[182]
Burkina Faso[62]
(Hòa)
0
4

3.5-4
0.86
0.95
4-4.5
u
0.97
0.81


09/10
02:00
2
FT
Ai Cập[46]
Libya[122]
(Hòa)
1
0
1.5 1.03
0.78
2.5
u
1.00
0.80
1.25
13.00
4.50
08/10
22:59
2
FT
Cameroon[54]
Mozambique[113]
(Hòa)
3
1
1.5 0.93
0.88
2.5
u
1.02
0.80
1.22
11.00
4.75
08/10
22:59
2
FT
Angola[126]
Gabon[85]
(Hòa)
3
1
0-0.5 0.93
0.88
2
u
1.04
0.81
2.25
3.15
2.80
08/10
20:00
2
FT
Malawi[118]
Bờ Biển Ngà[57]
(Hòa)
0
3

1-1.5
0.93
0.88
2.5
u
1.00
0.80
8.50
1.33
4.20
08/10
02:00
2
FT
Tunisia[28]
Mauritania[100]
(Hòa)
3
0
2 0.87
0.92
4
u
0.86
0.92
1.20
13.00
6.75
08/10
02:00
2
FT
Mali[60]
Kenya[104]
(Hòa)
5
0
0.5-1 0.81
0.99
2
u
0.90
0.90
1.62
6.50
3.40
07/10
22:59
2
FT
Equatorial Guinea[132]
Zambia[87]
(Hòa)
2
0
0 1.10
0.70
2
u
1.00
0.84
3.00
2.40
2.90
07/10
22:59
2
FT
Nigeria[34]
Central African Republic[123]
(Hòa)
0
1
2-2.5 0.90
0.90
3
u
0.82
0.96
1.11
13.00
8.00
07/10
22:59
2
FT
Rwanda[127]
Uganda[84]
(Hòa)
0
1
0 0.98
0.83
1.5-2
u
0.81
1.00
2.80
2.60
2.80
07/10
20:00
2
FT
Liberia[150]
Cape Verde[77]
(Hòa)
1
2

0.5
0.80
1.00
2-2.5
u
1.08
0.74
3.75
2.00
3.20
07/10
20:00
2
FT
Tanzania[135]
Benin[86]
(Hòa)
0
1
0 0.70
1.05
2-2.5
u
1.07
0.75
2.40
2.90
2.90
07/10
20:00
2
FT
Democratic Rep Congo[65]
Madagascar[97]
(Hòa)
2
0
0.5 0.72
1.10
2
u
0.86
0.96
1.62
5.25
3.40
07/10
02:00
2
FT
Ma rốc[32]
Guinea Bissau[109]
(Hòa)
5
0
1.5-2 1.00
0.88
2.5-3
u
1.06
0.83
1.20
10.50
5.30
07/10
00:00
2
FT
Sudan[121]
Guinea[76]
(Hòa)
1
1

0.5-1
0.84
1.05
2
u
0.84
1.05
4.20
1.77
3.20
06/09
02:00
2
FT
Gabon[88]
Ai Cập[46]
(Hòa)
1
1

0.25
0.70
1.00
2
u
0.91
0.69
2.80
2.75
2.85
05/09
23:00
2
FT
Togo[133]
Namibia[111]
(Hòa)
0
1
0-0.5 0.98
0.83
1.5-2
u
0.83
0.98
2.30
3.50
2.85
05/09
20:00
2
FT
Rwanda[129]
Kenya[102]
(Hòa)
1
1
0 0.72
0.98
1.75
u
0.69
0.91
2.30
3.30
3.00
04/09
02:00
2
FT
Cameroon[55]
Malawi[115]
(Hòa)
2
0
1.5 1.01
0.81
2.5
u
0.97
0.83
1.27
9.50
5.25
04/09
02:00
2
FT
Ghana[49]
Ethiopia[140]
(Hòa)
1
0
1.5-2 0.80
1.02
2.75
u
0.86
0.94
1.15
17.00
7.00
04/09
02:00
2
FT
Tunisia[26]
Equatorial Guinea[132]
(Hòa)
3
0
1.5-2 0.92
0.90
2.5
u
0.83
0.97
1.20
13.76
6.48
03/09
23:00
2
FT
Mauritania[101]
Zambia[87]
(Hòa)
1
2
0 0.92
0.94
2
u
0.98
0.82
2.70
2.85
2.85
03/09
23:00
2
FT
Nigeria[32]
Liberia[151]
(Hòa)
2
0
1.5-2 0.82
1.00
2.75
u
0.81
0.99
1.16
13.00
7.50
03/09
20:00
2
FT
Mozambique[117]
Bờ Biển Ngà[59]
(Hòa)
0
0

0.75
0.98
0.83
2.5
u
1.05
0.67
5.50
1.64
3.35
03/09
20:00
2
FT
Zimbabwe[107]
Nam Phi[75]
(Hòa)
0
0

0-0.5
0.77
1.05
2
u
0.96
0.85
3.25
2.40
2.90
03/09
02:00
2
FT
Algeria[33]
Djibouti[183]
(Hòa)
8
0
4 0.83
0.99
4.5
u
0.88
0.92
1.00
67.00
15.00
03/09
02:00
2
FT
Ai Cập[46]
Angola[126]
(Hòa)
1
0
1 0.70
1.10
2-2.5
u
0.95
0.85
1.40
7.00
4.00
03/09
02:00
2
FT
Ma rốc[34]
Sudan[123]
(Hòa)
2
0
1.75 0.97
0.85
2.75
u
1.00
0.80
1.20
13.00
6.50
02/09
22:59
2
FT
Madagascar[100]
Benin[82]
(Hòa)
0
1
0-0.5 0.85
0.95
2
u
1.03
0.78
2.05
3.60
3.00
02/09
22:59
2
FT
Namibia[111]
Congo[94]
(Hòa)
1
1
0 0.90
0.88
1.5-2
u
0.78
1.03
2.80
2.70
2.70
02/09
22:59
2
FT
Niger[112]
Burkina Faso[60]
(Hòa)
0
2

0.5-1
0.80
1.00
2
u
0.95
0.85
5.25
1.70
3.10
02/09
20:00
2
FT
Democratic Rep Congo[61]
Tanzania[137]
(Hòa)
1
1
1 1.03
0.78
2
u
0.85
0.95
1.50
6.50
3.80
02/09
20:00
2
FT
Kenya[102]
Uganda[84]
(Hòa)
0
0
0-0.5 1.08
0.73
1.5-2
u
0.78
1.08
2.38
3.00
2.90
02/09
02:00
2
FT
Libya[119]
Gabon[88]
(Hòa)
2
1
0 0.80
1.00
2
u
0.93
0.88
2.70
2.96
2.93
02/09
02:00
2
FT
Mali[57]
Rwanda[129]
(Hòa)
1
0
0.5-1 0.80
1.00
2
u
0.98
0.83
1.63
6.07
3.62
01/09
22:59
2
FT
Guinea Bissau[108]
Guinea[72]
(Hòa)
1
1

0-0.5
0.98
0.83
2
u
0.95
0.85
3.89
2.17
3.00
01/09
22:59
2
FT
Senegal[22]
Togo[133]
(Hòa)
2
0
1.5 0.90
0.95
2.5-3
u
0.85
0.95
1.28
11.24
5.32
01/09
20:00
2
FT
Central African Republic[118]
Cape Verde[73]
(Hòa)
1
1

0.5
0.90
0.90
2
u
0.88
0.93
4.20
1.93
3.20
Mùa giải:
Vòng đấu
mua ban nha dat
ty le bong da
bong da
xo so 24h
Khởi Nghiệp