Kèo bóng đá Honduras mùa 2022-2023 vòng clausura

Tỷ số Châu Á Tài xỉu Châu Âu
20/03
07:00
clausura
FT
Real Espana[(a)-6]
Marathon[(a)-5]
(Hòa)
0
1
0-0.5 0.96
0.74
2-2.5
u
0.74
0.97
2.25
2.90
2.90
20/03
05:00
clausura
FT
CD Olimpia[(a)-1]
CD Vida[(a)-7]
(Hòa)
4
1
1-1.5 0.87
0.82
2-2.5
u
0.74
0.96
1.33
8.25
4.20
20/03
04:00
clausura
FT
Olancho[(a)-2]
CD Motagua[(a)-4]
(Hòa)
1
0
0.5 0.92
0.78
2-2.5
u
0.78
0.92
1.90
3.60
3.05
19/03
07:30
clausura
FT
CD Victoria[(a)-8]
Upnfm[(a)-3]
(Hòa)
2
0
0-0.5 0.90
0.84
2.5-3
u
0.91
0.83
2.20
2.90
3.20
19/03
07:15
clausura
FT
Honduras Progreso[(a)-10]
Real Sociedad Tocoa[(a)-9]
(Hòa)
2
2
0.5-1 0.92
0.78
2.5-3
u
0.87
0.83
1.64
3.51
3.25
13/03
05:00
clausura Real Espana[(a)-4]
Real Sociedad Tocoa[(a)-10]
(Hòa)
?
?
1.5 0.83
0.88
3
u
0.97
0.76
1.26
7.08
4.53
13/03
05:00
clausura
FT
CD Motagua[(a)-4]
CD Victoria[(a)-8]
(Hòa)
3
1
1-1.5 0.95
0.78
2.5
u
0.78
0.95
1.50
5.75
3.90
13/03
04:00
clausura
FT
Upnfm[(a)-3]
Honduras Progreso[(a)-10]
(Hòa)
4
2
0.5 0.80
0.90
2.5
u
0.80
0.90
1.80
3.75
3.35
13/03
04:00
clausura
FT
CD Vida[(a)-7]
Olancho[(a)-2]
(Hòa)
1
1

0-0.5
0.80
0.98
2.5
u
0.93
0.77
2.85
2.25
3.00
12/03
04:00
clausura
FT
Marathon[(a)-6]
CD Olimpia[(a)-1]
(Hòa)
2
0

0.5
0.74
0.99
2-2.5
u
0.92
0.82
3.50
1.95
3.25
06/03
05:00
clausura
FT
Upnfm[(a)-2]
Real Sociedad Tocoa[(a)-9]
(Hòa)
1
1
0.5 0.72
1.02
2-2.5
u
0.77
0.96
1.76
4.20
3.60
06/03
04:00
clausura
FT
Olancho[(a)-3]
CD Victoria[(a)-7]
(Hòa)
4
1
1 0.78
0.95
2.5-3
u
0.96
0.77
1.45
5.24
3.84
05/03
04:00
clausura
FT
CD Olimpia[(a)-1]
Honduras Progreso[(a)-10]
(Hòa)
0
0
2-2.5 0.99
0.78
3.5
u
1.12
0.67
1.11
17.00
8.50
05/03
04:00
clausura
FT
Real Espana[(a)-5]
CD Motagua[(a)-6]
(Hòa)
0
3
0-0.5 0.91
0.83
2-2.5
u
1.05
0.72
2.20
3.00
3.20
05/03
04:00
clausura
FT
CD Vida[(a)-8]
Marathon[(a)-4]
(Hòa)
0
0
0 0.83
0.93
2-2.5
u
1.05
0.74
2.55
2.65
3.35
02/03
08:30
clausura
FT
CD Victoria[(a)-7]
Real Espana[(a)-4]
(Hòa)
1
3

0-0.5
0.91
0.88
2-2.5
u
0.85
0.93
3.00
2.25
3.05
02/03
08:15
clausura
FT
Honduras Progreso[(a)-10]
CD Vida[(a)-8]
(Hòa)
1
3
0 0.91
0.88
2-2.5
u
0.85
0.93
2.63
2.60
3.00
02/03
08:00
clausura
FT
CD Motagua[(a)-6]
Upnfm[(a)-2]
(Hòa)
4
3
1 0.91
0.87
2.5
u
0.88
0.91
1.50
6.00
3.80
02/03
07:00
clausura
FT
Real Sociedad Tocoa[(a)-9]
CD Olimpia[(a)-1]
(Hòa)
0
2

2
0.80
0.93
3
u
0.92
0.81
10.00
1.31
4.60
02/03
04:30
clausura
FT
Marathon[(a)-5]
Olancho[(a)-3]
(Hòa)
0
2
1 1.02
0.70
2.5
u
0.78
0.92
1.47
5.10
3.80
27/02
04:30
clausura
FT
CD Victoria[(a)-7]
CD Olimpia[(a)-1]
(Hòa)
0
2

1
0.91
0.81
3-3.5
u
0.86
0.86
6.00
1.53
3.50
27/02
04:00
clausura
FT
Real Sociedad Tocoa[(a)-9]
Marathon[(a)-4]
(Hòa)
1
1

1
0.69
0.93
2.5-3
u
0.89
0.83
4.56
1.56
3.39
26/02
06:00
clausura
FT
Real Espana[(a)-5]
Olancho[(a)-2]
(Hòa)
1
1
0.5-1 0.77
0.93
2.5
u
0.87
0.82
1.58
5.00
3.40
26/02
05:00
clausura
FT
CD Motagua[(a)-6]
Honduras Progreso[(a)-10]
(Hòa)
1
1
0.5-1 0.85
0.88
2-2.5
u
0.83
0.88
1.65
5.05
3.26
26/02
05:00
clausura
FT
Upnfm[(a)-3]
CD Vida[(a)-8]
(Hòa)
3
0
0-0.5 0.95
0.77
2-2.5
u
0.81
0.92
2.25
2.99
2.79
20/02
07:00
clausura
FT
Honduras Progreso[(a)-10]
CD Victoria[(a)-7]
(Hòa)
1
1
0 0.76
0.94
2.5
u
0.90
0.82
5.25
1.55
3.60
20/02
04:30
clausura
FT
Marathon[(a)-5]
CD Motagua[(a)-6]
(Hòa)
1
1
0-0.5 0.82
0.92
2-2.5
u
0.97
0.78
2.15
3.25
3.20
20/02
04:00
clausura
FT
Olancho[(a)-2]
Real Sociedad Tocoa[(a)-9]
(Hòa)
2
2
1.5 0.96
0.77
2.5-3
u
0.81
0.91
1.33
9.00
4.00
19/02
08:00
clausura
FT
CD Vida[(a)-8]
Real Espana[(a)-4]
(Hòa)
2
2
0 0.87
0.87
2-2.5
u
0.84
0.91
2.60
2.60
3.15
19/02
08:00
clausura
FT
CD Olimpia[(a)-1]
Upnfm[(a)-3]
(Hòa)
4
1
1.5 0.83
0.95
2.5
u
0.77
0.96
1.25
10.50
5.00
17/02
04:30
clausura
FT
Marathon[(a)-5]
Honduras Progreso[(a)-10]
(Hòa)
1
0
1-1.5 1.02
0.74
2.5-3
u
0.92
0.83
1.42
6.00
4.50
16/02
08:30
clausura
FT
CD Victoria[(a)-7]
CD Vida[(a)-8]
(Hòa)
0
0
0.5 0.93
0.83
2.5
u
0.97
0.79
2.10
2.90
3.25
16/02
08:00
clausura
FT
CD Olimpia[(a)-1]
Olancho[(a)-2]
(Hòa)
1
1
1 0.80
0.98
2.5
u
0.95
0.81
1.50
6.50
3.70
16/02
07:15
clausura
FT
Real Sociedad Tocoa[(a)-9]
CD Motagua[(a)-6]
(Hòa)
0
0

1
0.75
0.96
2.5-3
u
0.93
0.77
4.80
1.60
3.70
16/02
07:00
clausura
FT
Upnfm[(a)-3]
Real Espana[(a)-4]
(Hòa)
1
1

0.5-1
0.75
0.95
2.5
u
0.90
0.89
4.10
1.80
3.40
13/02
04:00
clausura
FT
Olancho[(a)-2]
Honduras Progreso[(a)-10]
(Hòa)
2
0
1-1.5 0.98
0.77
2.5
u
0.84
0.91
1.39
7.75
4.20
12/02
08:30
clausura
FT
CD Victoria[(a)-8]
Real Sociedad Tocoa[(a)-9]
(Hòa)
2
1
1-1.5 0.90
0.82
2.5-3
u
0.84
0.88
1.85
3.30
3.35
12/02
06:00
clausura
FT
Real Espana[(a)-4]
CD Olimpia[(a)-1]
(Hòa)
0
1

0-0.5
0.73
0.97
2-2.5
u
0.82
0.88
2.60
2.14
2.85
12/02
06:00
clausura
FT
Upnfm[(a)-3]
Marathon[(a)-5]
(Hòa)
2
1

0-0.5
0.96
0.77
2.5-3
u
0.96
0.77
3.20
2.02
3.15
12/02
05:00
clausura
FT
CD Motagua[(a)-7]
CD Vida[(a)-6]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.80
0.93
2.5
u
0.88
0.84
2.07
3.23
3.13
06/02
04:30
clausura
FT
Marathon[(a)-10]
CD Victoria[(a)-6]
(Hòa)
1
0
0.5 0.91
0.87
2.5-3
u
0.80
1.00
1.05
26.00
9.00
06/02
04:30
clausura
FT
Honduras Progreso[(a)-9]
Real Espana[(a)-3]
(Hòa)
1
3

0.5-1
0.80
0.90
2.5
u
0.82
0.88
4.30
1.68
3.35
06/02
04:00
clausura
FT
Olancho[(a)-4]
Upnfm[(a)-1]
(Hòa)
4
1
1 0.91
0.82
2.5-3
u
0.84
0.90
1.47
5.75
4.20
05/02
08:00
clausura
FT
CD Olimpia[(a)-1]
CD Motagua[(a)-5]
(Hòa)
3
1
1 1.41
0.53
2-2.5
u
0.86
0.86
1.67
4.50
3.50
05/02
08:00
clausura
FT
CD Vida[(a)-8]
Real Sociedad Tocoa[(a)-7]
(Hòa)
2
1
0.5-1 1.00
0.74
2.5
u
0.78
0.95
1.73
4.00
3.50
03/02
08:30
clausura
FT
Marathon[(a)-6]
Real Espana[(a)-4]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.93
0.83
2.5
u
0.89
0.81
2.20
3.15
3.10
02/02
08:30
clausura
FT
CD Vida[(a)-7]
CD Olimpia[(a)-1]
(Hòa)
0
2

0.5
0.92
0.78
2-2.5
u
0.83
0.86
4.60
1.68
3.25
02/02
08:00
clausura
FT
CD Motagua[(a)-2]
Olancho[(a)-3]
(Hòa)
0
1
0.5-1 0.84
0.85
3
u
0.95
0.75
1.66
4.00
3.65
02/02
06:00
clausura
FT
Upnfm[(a)-8]
CD Victoria[(a)-5]
(Hòa)
1
0
0 0.78
0.95
2.5
u
0.95
0.83
2.45
2.70
2.90
02/02
04:30
clausura
FT
Real Sociedad Tocoa[(a)-10]
Honduras Progreso[(a)-9]
(Hòa)
3
2

0-0.5
0.98
0.76
2.5-3
u
0.92
0.81
3.24
2.01
3.28
30/01
04:00
clausura
FT
Real Sociedad Tocoa
Real Espana
(Hòa)
1
3

1.5
0.86
0.84
3
u
1.05
0.65
7.10
1.25
4.75
29/01
08:30
clausura
FT
CD Victoria[(a)-5]
CD Motagua[(a)-2]
(Hòa)
2
2
0 0.90
0.84
2-2.5
u
0.86
0.89
2.60
2.55
3.00
29/01
08:15
clausura
FT
Honduras Progreso[(a)-9]
Upnfm[(a)-8]
(Hòa)
0
2
0-0.5 1.02
0.73
2.5-3
u
0.99
0.75
2.30
2.75
3.20
29/01
08:00
clausura
FT
CD Olimpia[(a)-1]
Marathon[(a)-6]
(Hòa)
0
0
1.5 0.90
0.85
2.5-3
u
0.92
0.83
1.28
9.50
4.60
29/01
08:00
clausura
FT
Olancho[(a)-3]
CD Vida[(a)-7]
(Hòa)
3
1
0-0.5 0.96
0.77
2.5
u
0.96
0.77
2.30
2.85
3.35
26/01
08:30
clausura
FT
CD Victoria[(a)-5]
Olancho[(a)-3]
(Hòa)
1
0
0-0.5 1.02
0.75
2.5
u
0.93
0.87
2.30
2.75
3.30
26/01
08:15
clausura
FT
Honduras Progreso[(a)-9]
CD Olimpia[(a)-1]
(Hòa)
0
1

1
0.95
0.83
2.5
u
0.91
0.88
6.50
1.45
3.90
26/01
08:15
clausura
FT
CD Motagua[(a)-2]
Real Espana[(a)-4]
(Hòa)
1
0
0 0.86
0.84
2-2.5
u
0.89
0.81
2.40
2.49
3.10
26/01
08:00
clausura
FT
Marathon[(a)-6]
CD Vida[(a)-7]
(Hòa)
0
2
0.5 0.81
0.89
2.5
u
0.83
0.87
1.70
4.33
3.40
26/01
03:00
clausura
FT
Real Sociedad Tocoa[(a)-10]
Upnfm[(a)-8]
(Hòa)
1
1
0 1.00
0.70
2-2.5
u
1.02
0.78
2.75
2.50
2.90
23/01
05:00
clausura
FT
CD Olimpia[(a)-1]
Real Sociedad Tocoa[(a)-10]
(Hòa)
5
0
2 0.83
0.92
3
u
0.95
0.80
1.15
16.00
6.50
22/01
08:30
clausura
FT
CD Vida[(a)-7]
Honduras Progreso[(a)-9]
(Hòa)
1
2
1 0.93
0.85
2.5
u
0.80
1.00
1.53
5.50
3.75
22/01
08:00
clausura
FT
Olancho[(a)-3]
Marathon[(a)-6]
(Hòa)
2
2
0.5 0.98
0.80
2.5-3
u
0.95
0.85
2.00
3.30
3.40
22/01
08:00
clausura
FT
Real Espana[(a)-4]
CD Victoria[(a)-5]
(Hòa)
4
0
1.5 0.88
0.91
2.5
u
0.88
0.82
1.32
9.25
4.10
22/01
06:00
clausura
FT
Upnfm[(a)-8]
CD Motagua[(a)-2]
(Hòa)
2
1

0.5
0.84
0.88
2.5
u
0.92
0.81
3.58
1.88
3.30
Mùa giải:
Vòng đấu
mua ban nha dat
ty le bong da
bong da
xo so 24h
Khởi Nghiệp