Kèo bóng đá Hạng nhất Mỹ mùa 2021 vòng 9

Tỷ số Châu Á Tài xỉu Châu Âu
30/09
09:30
tháng 9
FT
Los Angeles Galaxy 2[26]
Phoenix Rising Arizona U[1]
(Hòa)
3
0

0.5-1
0.90
0.84
3
u
0.77
0.98
4.40
1.60
4.20
30/09
09:00
tháng 9 Tacoma Defiance[21]
Las Vegas Lights[29]
(Hòa)
?
?
0.5-1 0.85
0.88
3
u
0.81
0.92
1.66
4.00
3.80
30/09
08:00
tháng 9
FT
New Mexico United[15]
Rio Grande Valley Fc Toros[16]
(Hòa)
2
0
0-0.5 0.67
1.14
2.5
u
0.94
0.80
2.07
3.47
3.40
30/09
08:00
tháng 9
FT
El Paso Locomotive[4]
Real Monarchs Slc[30]
(Hòa)
1
0
1.5-2 0.66
1.13
2.5-3
u
0.79
0.95
1.20
12.00
6.00
30/09
06:30
tháng 9
FT
Atlanta United Fc Ii[24]
Louisville City[3]
(Hòa)
1
1

0.5-1
0.85
1.00
2.5-3
u
0.80
0.94
3.90
1.79
3.80
27/09
08:00
tháng 9
FT
Real Monarchs Slc[30]
New York Red Bulls B[28]
(Hòa)
0
0
0-0.5 0.91
0.85
2.5-3
u
0.78
0.98
2.70
2.30
3.50
27/09
05:00
tháng 9
FT
Okc Energy Fc[17]
Indy Eleven[25]
(Hòa)
2
0
0 0.86
0.99
2.5
u
0.94
0.90
2.37
2.60
3.40
27/09
04:00
tháng 9
FT
Birmingham Legion[6]
Charlotte Independence[9]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.83
0.90
2.5
u
0.82
0.91
2.10
3.05
3.25
27/09
04:00
tháng 9
FT
Sacramento Republic Fc[23]
Los Angeles Galaxy 2[26]
(Hòa)
0
2
0.5 0.86
0.99
2.5-3
u
0.74
1.06
1.83
3.60
3.70
26/09
09:00
9
FT
Las Vegas Lights[28]
San Diego Loyal Sc[12]
(Hòa)
2
4

0.25
0.93
0.88
2.75
u
0.80
1.00
2.90
2.05
3.40
26/09
09:00
9
FT
Orange County Fc[14]
Oakland Roots[24]
(Hòa)
2
1
0.5 0.80
1.00
2.5
u
0.85
0.87
1.78
4.00
3.50
26/09
09:00
9
FT
Tacoma Defiance[20]
Phoenix Rising Arizona U[1]
(Hòa)
1
2

1
0.95
0.75
3.5-4
u
0.93
0.89
6.00
1.50
3.80
26/09
08:20
9
FT
Miami[6]
Loudoun United[31]
(Hòa)
6
1
1-1.5 0.82
1.04
2.5
u
0.60
1.20
1.42
7.69
4.36
26/09
07:30
9
FT
San Antonio[9]
New Mexico United[15]
(Hòa)
0
1
0.5 1.03
0.78
2.5
u
0.80
0.91
2.00
3.30
3.40
26/09
07:30
9
FT
Rio Grande Valley Fc Toros[16]
Atlanta United Fc Ii[21]
(Hòa)
3
2
0.75 1.00
0.80
2.75
u
0.98
0.83
1.75
4.00
3.60
26/09
07:00
9
FT
Colorado Springs Switchbacks[8]
Austin Bold[13]
(Hòa)
3
1
0.5 0.90
0.90
2.75
u
0.95
0.85
1.90
3.50
3.50
26/09
07:00
9
FT
Memphis 901[23]
Louisville City[3]
(Hòa)
1
1

0.5
0.88
0.91
2.75
u
0.93
0.88
3.60
1.85
3.55
26/09
06:00
9
FT
Hartford Athletic[19]
Tampa Bay Rowdies[2]
(Hòa)
1
2

0.75
0.98
0.83
2.5
u
0.67
1.05
4.50
1.63
3.75
26/09
06:00
9
FT
Pittsburgh Riverhounds[4]
Charleston Battery[18]
(Hòa)
3
3
0.75 0.98
0.83
2.5
u
0.83
0.98
1.78
3.75
3.60
25/09
07:00
9
FT
Sporting Kansas City ii[27]
Tulsa Roughneck[10]
(Hòa)
1
1
0 0.79
0.96
2.5
u
0.70
1.05
2.29
2.57
3.40
23/09
09:00
9
FT
Oakland Roots[23]
San Diego Loyal Sc[14]
(Hòa)
2
1

0-0.5
0.76
0.98
2.5
u
0.80
0.94
2.60
2.45
3.10
23/09
09:00
9
FT
Tacoma Defiance[20]
Sacramento Republic Fc[24]
(Hòa)
0
1
0 0.89
0.84
2-2.5
u
0.80
0.93
2.65
2.50
2.90
23/09
08:00
9
FT
Austin Bold[12]
El Paso Locomotive[5]
(Hòa)
2
2

0-0.5
0.87
0.87
2.5
u
0.97
0.77
3.00
2.15
3.20
23/09
07:00
9
FT
Memphis 901[26]
Indy Eleven[22]
(Hòa)
1
0
0-0.5 0.99
0.76
2.5
u
0.79
0.95
2.10
3.00
3.25
23/09
06:30
9
FT
Atlanta United Fc Ii[21]
Birmingham Legion[7]
(Hòa)
0
4

0-0.5
0.94
0.85
2.5-3
u
0.93
0.80
3.00
2.25
3.20
23/09
06:00
9
FT
Charleston Battery[18]
New York Red Bulls B[30]
(Hòa)
2
3
0.5-1 0.77
0.96
2.5
u
0.49
1.48
1.63
4.00
4.20
23/09
06:00
9
FT
Charlotte Independence[11]
Miami[6]
(Hòa)
2
0
0.5 0.92
0.82
2.5
u
0.86
0.87
1.85
3.70
3.30
20/09
05:00
tháng 9
FT
San Diego Loyal Sc[13]
Tacoma Defiance[16]
(Hòa)
1
0
0.5-1 0.88
0.91
2.5-3
u
0.83
0.95
1.67
4.40
3.75
20/09
00:00
tháng 9
FT
New York Red Bulls B[30]
Memphis 901[24]
(Hòa)
0
3
0 0.77
0.97
3
u
0.97
0.77
2.30
2.55
3.40
19/09
09:30
tháng 9
FT
Phoenix Rising Arizona U[2]
Orange County Fc[12]
(Hòa)
2
1
1-1.5 0.98
0.86
3
u
0.83
0.91
1.40
6.00
4.50
19/09
09:30
tháng 9
FT
Sacramento Republic Fc[23]
San Antonio[11]
(Hòa)
0
1
0 0.89
0.95
2.5-3
u
0.94
0.90
2.41
2.60
3.40
19/09
09:00
tháng 9
FT
Oakland Roots[25]
Los Angeles Galaxy 2[26]
(Hòa)
0
1
0-0.5 1.06
0.74
3-3.5
u
0.88
0.86
2.22
2.60
3.80
19/09
08:30
tháng 9
FT
New Mexico United[21]
Real Monarchs Slc[29]
(Hòa)
2
1
1-1.5 0.89
0.95
2.5-3
u
0.94
0.90
1.33
9.00
4.50
19/09
07:30
tháng 9
FT
Rio Grande Valley Fc Toros[15]
Colorado Springs Switchbacks[9]
(Hòa)
1
2
0-0.5 0.96
0.88
2.5-3
u
0.97
0.87
2.16
2.90
3.50
19/09
07:00
tháng 9
FT
Tulsa Roughneck[8]
Austin Bold[14]
(Hòa)
0
1
0-0.5 0.80
1.00
2.5
u
0.89
0.95
2.19
2.90
3.40
19/09
06:30
tháng 9
FT
Atlanta United Fc Ii[19]
Tampa Bay Rowdies[1]
(Hòa)
0
2

0.5-1
0.89
0.96
2.5
u
0.82
1.03
4.00
1.78
3.50
19/09
06:30
tháng 9
FT
Birmingham Legion[7]
Okc Energy Fc[17]
(Hòa)
1
1
0.5-1 0.87
0.98
2.5
u
1.02
0.83
1.65
4.75
3.55
19/09
06:30
tháng 9
FT
Miami[6]
Charleston Battery[20]
(Hòa)
1
1
0.5 0.93
0.88
2.5
u
0.94
0.90
2.05
3.20
3.30
19/09
06:00
tháng 9
FT
Charlotte Independence[10]
Pittsburgh Riverhounds[3]
(Hòa)
1
0
0-0.5 0.98
0.86
2.5-3
u
0.92
0.92
2.17
2.80
3.50
19/09
06:00
tháng 9
FT
Indy Eleven[18]
Louisville City[5]
(Hòa)
0
2

0-0.5
1.07
0.73
2.5-3
u
0.91
0.93
3.10
2.04
3.60
19/09
06:00
tháng 9 Loudoun United[31]
Hartford Athletic[22]
(Hòa)
?
?
0 0.84
0.89
2.5-3
u
0.81
0.93
2.45
2.50
3.30
16/09
09:30
tháng 9
FT
Phoenix Rising Arizona U[2]
Las Vegas Lights[28]
(Hòa)
4
1
2-2.5 0.87
0.87
4
u
0.96
0.78
1.16
12.00
7.25
16/09
09:00
tháng 9
FT
Oakland Roots[25]
Tacoma Defiance[16]
(Hòa)
3
1
0-0.5 1.05
0.81
2.5
u
0.81
0.92
2.20
2.85
3.35
16/09
08:00
tháng 9
FT
Colorado Springs Switchbacks[9]
El Paso Locomotive[4]
(Hòa)
0
0
0 1.00
0.80
2.5
u
0.79
0.95
2.35
2.65
3.20
16/09
06:30
tháng 9
FT
Atlanta United Fc Ii[19]
Charleston Battery[20]
(Hòa)
1
1
0 0.84
0.90
3
u
0.89
0.95
3.00
2.00
3.65
16/09
06:00
tháng 9
FT
Hartford Athletic[22]
Real Monarchs Slc[29]
(Hòa)
2
0
0.5 0.93
0.80
2.5
u
0.82
0.91
1.95
3.45
3.30
16/09
06:00
tháng 9
FT
New York Red Bulls B[30]
San Antonio[11]
(Hòa)
1
2

0.5
0.76
0.98
3
u
0.93
0.80
3.15
2.00
3.45
13/09
05:00
tháng 9
FT
Okc Energy Fc[16]
Louisville City[4]
(Hòa)
1
1

0.5-1
0.88
0.86
2.5
u
0.98
0.85
3.85
1.95
2.87
12/09
09:30
tháng 9
FT
Los Angeles Galaxy 2[25]
Phoenix Rising Arizona U[2]
(Hòa)
3
4

1
0.85
0.95
3
u
0.85
0.93
5.25
1.50
4.20
12/09
09:00
tháng 9
FT
Oakland Roots[26]
San Diego Loyal Sc[9]
(Hòa)
0
0

0-0.5
1.01
0.75
2.5
u
0.81
0.95
2.63
2.45
3.30
12/09
09:00
tháng 9
FT
Orange County Fc[12]
Las Vegas Lights[28]
(Hòa)
3
0
1 0.84
0.95
3
u
0.83
0.92
1.50
5.50
4.10
12/09
08:30
tháng 9
FT
El Paso Locomotive[5]
Sacramento Republic Fc[21]
(Hòa)
2
0
0.5 0.84
0.92
3
u
0.96
0.80
1.85
3.70
3.60
12/09
08:00
tháng 9
FT
Colorado Springs Switchbacks[10]
Rio Grande Valley Fc Toros[14]
(Hòa)
1
1
0-0.5 0.76
1.00
2.5-3
u
0.76
1.00
2.00
3.25
3.50
12/09
08:00
tháng 9
FT
Real Monarchs Slc[29]
San Antonio[11]
(Hòa)
0
1

0.5-1
0.80
0.96
2.5
u
0.78
0.98
4.50
1.65
3.80
12/09
07:00
tháng 9
FT
Tulsa Roughneck[8]
Birmingham Legion[6]
(Hòa)
1
1
0-0.5 0.88
0.84
2.5-3
u
0.98
0.87
2.15
2.85
3.50
12/09
07:00
tháng 9
FT
Memphis 901[24]
Miami[7]
(Hòa)
0
2

0-0.5
0.83
0.97
2.5
u
0.85
0.99
2.41
2.49
3.30
12/09
06:30
tháng 9
FT
Tampa Bay Rowdies[1]
New York Red Bulls B[30]
(Hòa)
6
0
1.5 0.78
0.98
3-3.5
u
1.47
0.48


12/09
06:00
tháng 9
FT
Charlotte Independence[19]
Hartford Athletic[20]
(Hòa)
2
0
0.5-1 0.96
0.80
2.5
u
0.76
1.00
1.77
4.10
3.50
12/09
06:00
tháng 9
FT
Indy Eleven[22]
Sporting Kansas City ii[27]
(Hòa)
1
0
0.5-1 0.88
0.96
2.5
u
0.90
0.94
1.62
4.60
3.80
12/09
06:00
tháng 9
FT
Pittsburgh Riverhounds[3]
Loudoun United[31]
(Hòa)
5
0
1-1.5 0.97
0.87
3
u
1.02
0.83
1.40
6.00
4.60
11/09
08:00
tháng 9
FT
Austin Bold[23]
New Mexico United[18]
(Hòa)
1
0
0 0.75
1.05
2.5
u
1.20
0.60
2.35
2.87
2.90
09/09
09:00
tháng 9
FT
Las Vegas Lights[28]
Oakland Roots[26]
(Hòa)
0
1
0 1.05
0.81
3-3.5
u
0.85
0.93
2.20
2.65
3.60
09/09
08:00
tháng 9
FT
Colorado Springs Switchbacks[9]
Real Monarchs Slc[29]
(Hòa)
2
0
1-1.5 0.83
1.01
3-3.5
u
0.80
1.02
1.37
5.90
5.00
09/09
07:00
tháng 9
FT
Tulsa Roughneck[8]
Indy Eleven[21]
(Hòa)
2
1
0.5 1.03
0.82
2.5
u
0.85
0.88
1.95
3.30
3.25
09/09
06:00
tháng 9
FT
Loudoun United[31]
Charlotte Independence[19]
(Hòa)
0
5

0.5
0.81
0.99
2.5-3
u
0.93
0.85
3.40
1.95
3.50
08/09
08:00
tháng 9
FT
Austin Bold[20]
San Antonio[11]
(Hòa)
2
1
0 0.81
0.99
2-2.5
u
0.80
1.00
2.45
2.70
3.20
08/09
06:00
tháng 9
FT
Charleston Battery[16]
Tampa Bay Rowdies[1]
(Hòa)
0
1

0-0.5
0.93
0.86
2.5
u
0.95
0.83
3.20
2.10
3.30
08/09
06:00
tháng 9
FT
Hartford Athletic[17]
Louisville City[5]
(Hòa)
2
4

0.5-1
0.90
0.89
2.5-3
u
0.78
1.00
4.40
1.67
3.75
06/09
09:00
tháng 9
FT
Las Vegas Lights[27]
Sacramento Republic Fc[24]
(Hòa)
1
3

0.5
1.05
0.70
3
u
0.85
0.96
3.00
2.10
3.30
06/09
05:00
tháng 9
FT
San Diego Loyal Sc[12]
Los Angeles Galaxy 2[23]
(Hòa)
4
2
0.5-1 1.02
0.83
2.5-3
u
0.74
1.06
1.77
3.70
3.80
06/09
03:30
tháng 9
FT
Tacoma Defiance[17]
Phoenix Rising Arizona U[2]
(Hòa)
1
3

1
0.97
0.87
3
u
0.99
0.86
5.10
1.50
4.20
05/09
08:30
tháng 9
FT
New Mexico United[22]
Colorado Springs Switchbacks[8]
(Hòa)
3
2
0 0.88
0.93
2.5-3
u
0.90
0.90
2.38
2.40
3.60
05/09
07:30
tháng 9
FT
Rio Grande Valley Fc Toros[12]
Loudoun United[31]
(Hòa)
1
1
1 0.91
0.93
2.5-3
u
0.86
0.98
1.61
4.90
3.90
05/09
07:30
tháng 9
FT
San Antonio[14]
Pittsburgh Riverhounds[5]
(Hòa)
1
1
0 0.78
1.03
2.5-3
u
0.95
0.83
2.15
3.10
3.45
05/09
07:00
tháng 9
FT
Memphis 901[25]
Birmingham Legion[7]
(Hòa)
3
2
0 0.86
0.99
2.5-3
u
0.97
0.78
3.06
2.19
3.58
05/09
06:00
tháng 9
FT
Charlotte Independence[17]
Miami[6]
(Hòa)
2
2
0 0.89
0.95
2.5
u
0.89
0.95
2.38
2.70
3.30
05/09
06:00
tháng 9
FT
Indy Eleven[19]
Atlanta United Fc Ii[21]
(Hòa)
0
1
0.5-1 0.88
0.96
2.5-3
u
0.96
0.88
1.62
4.40
3.90
05/09
06:00
tháng 9
FT
New York Red Bulls B[30]
Hartford Athletic[15]
(Hòa)
2
0
0 0.95
0.89
3
u
0.93
0.91
2.43
2.43
3.60
05/09
04:00
tháng 9
FT
Sporting Kansas City ii[29]
Okc Energy Fc[18]
(Hòa)
3
0
0-0.5 1.10
0.71
2.5
u
0.82
1.03
2.31
2.70
3.40
04/09
09:00
tháng 9
FT
Orange County Fc[10]
El Paso Locomotive[2]
(Hòa)
2
2
0 0.89
0.97
2.5
u
1.03
0.81
2.48
2.57
3.25
04/09
06:30
tháng 9
FT
Louisville City[3]
Tulsa Roughneck[9]
(Hòa)
0
1
1-1.5 1.05
0.82
2.5-3
u
0.97
0.88
1.43
6.25
4.40
04/09
06:30
tháng 9
FT
Tampa Bay Rowdies[4]
Oakland Roots[26]
(Hòa)
3
0
1 1.00
0.80
2.5
u
0.90
0.90
1.26
8.50
5.20
03/09
09:00
9
FT
Tacoma Defiance[16]
Las Vegas Lights[27]
(Hòa)
2
1
0.5-1 0.80
1.00
3-3.5
u
0.99
0.85
2.25
2.88
3.40
02/09
09:30
9
FT
Los Angeles Galaxy 2[24]
Sacramento Republic Fc[23]
(Hòa)
3
3
0 0.89
0.84
2.75
u
0.95
0.83
2.29
2.60
3.35
02/09
07:00
9
FT
Sporting Kansas City ii[29]
Birmingham Legion[6]
(Hòa)
0
1

0-0.5
0.85
1.02
2.5
u
1.02
0.78
3.00
2.06
3.84
02/09
07:00
9
FT
Memphis 901[25]
Okc Energy Fc[22]
(Hòa)
0
1
0.25 0.84
0.96
2.5
u
0.88
0.94
2.05
3.45
3.25
02/09
06:00
9 Hartford Athletic[13]
Charleston Battery[12]
(Hòa)
?
?
0 0.83
0.97
2.5
u
1.08
0.70
2.47
2.49
3.20
02/09
05:00
9
FT
Pittsburgh Riverhounds[4]
New York Red Bulls B[30]
(Hòa)
1
0
1.25 0.92
0.81
2.5
u
0.41
1.72
1.41
6.51
4.61
Mùa giải:
Vòng đấu
mua ban nha dat
ty le bong da
bong da
xo so 24h
Khởi Nghiệp