Kèo bóng đá Hạng 2 Mexico mùa 2021-2022 vòng clausura

Tỷ số Châu Á Tài xỉu Châu Âu
15/05
05:00
clausura
FT
Morelia[(c)-4]
Cimarrones De Sonora[(c)-6]
(Hòa)
2
0
0.5 0.98
0.85
2.5
u
0.85
0.97
1.98
3.71
3.44
12/05
09:00
clausura
FT
Cimarrones De Sonora[(c)-6]
Morelia[(c)-4]
(Hòa)
0
0
0-0.5 0.97
0.77
2-2.5
u
0.88
0.81
2.30
3.05
2.85
09/05
04:00
clausura
FT
Celaya[(c)-3]
Cimarrones De Sonora[(c)-6]
(Hòa)
1
1
0.5 0.99
0.85
2-2.5
u
0.91
0.91
1.99
3.85
3.29
08/05
05:00
clausura
FT
Morelia
CF Atlante
(Hòa)
1
0
0-0.5 1.07
0.78
2-2.5
u
0.94
0.88
2.42
3.05
3.09
06/05
09:00
clausura
FT
Cimarrones De Sonora
Celaya
(Hòa)
1
0
0-0.5 0.86
0.98
2-2.5
u
1.08
0.83
2.00
3.60
2.90
05/05
09:00
clausura
FT
CF Atlante[(c)-7]
Morelia[(c)-4]
(Hòa)
0
0
0.5 0.95
0.89
2-2.5
u
0.96
0.86
1.95
3.50
3.15
02/05
06:05
clausura
FT
Celaya[(c)-3]
Cancun[(c)-8]
(Hòa)
2
1
0.5 0.80
0.92
2
u
1.00
0.83
1.77
4.40
3.25
02/05
04:00
clausura
FT
Leones Univ Guadalajara[(c)-2]
CF Atlante[(c)-7]
(Hòa)
1
2
0 0.81
1.04
2-2.5
u
0.88
0.94
2.51
2.84
3.18
01/05
05:00
clausura
FT
Alebrijes De Oaxaca[(c)-1]
Cimarrones De Sonora[(c)-6]
(Hòa)
0
0
0.5 1.01
0.83
2.5
u
0.90
0.75
2.01
3.60
3.44
30/04
05:00
clausura
FT
Morelia[(c)-4]
Mineros De Zacatecas[(c)-5]
(Hòa)
2
2
0.5 0.99
0.85
2.5
u
0.92
0.89
1.99
3.65
3.47
29/04
09:05
clausura
FT
Cancun[(c)-8]
Celaya[(c)-3]
(Hòa)
0
1
0 0.90
0.90
2
u
0.91
0.88
2.75
2.75
2.80
29/04
07:00
clausura
FT
CF Atlante[(c)-7]
Leones Univ Guadalajara[(c)-2]
(Hòa)
2
0
0.5-1 0.98
0.90
2-2.5
u
0.90
0.92
1.75
4.50
3.50
27/04
09:05
clausura
FT
Cimarrones De Sonora[(c)-6]
Alebrijes De Oaxaca[(c)-1]
(Hòa)
1
3
0.5 0.98
0.83
2-2.5
u
1.06
0.85
1.92
3.70
3.05
16/04
05:00
clausura
FT
Club Chivas Tapatio[(c)-9]
Raya2 Expansion[(c)-15]
(Hòa)
1
2
0.5 0.88
0.95
2-2.5
u
1.02
0.81
1.88
4.19
3.39
15/04
07:00
clausura
FT
CF Atlante[(c)-11]
Mineros De Zacatecas[(c)-4]
(Hòa)
2
1
0.5 1.03
0.87
2-2.5
u
0.85
0.97
1.84
3.55
3.35
14/04
09:05
clausura
FT
Celaya[(c)-3]
Venados[(c)-8]
(Hòa)
1
0
0.5 0.99
0.75
2
u
0.73
1.08
1.85
4.40
3.30
14/04
07:05
clausura
FT
Pumas Tabasco[(c)-16]
Morelia[(c)-6]
(Hòa)
0
1

0-0.5
0.86
0.93
2-2.5
u
0.95
0.83
3.13
2.25
3.10
14/04
05:00
clausura
FT
Leones Univ Guadalajara[(c)-2]
Cancun[(c)-5]
(Hòa)
1
0
0-0.5 0.83
1.01
2.5
u
0.99
0.84
2.11
3.45
3.31
13/04
09:05
clausura
FT
Cimarrones De Sonora[(c)-10]
Tepatitlan De Morelos[(c)-7]
(Hòa)
2
0
0-0.5 1.01
0.83
2
u
0.87
0.95
2.21
3.15
2.90
13/04
07:05
clausura
FT
Correcaminos Uat[(c)-13]
Alebrijes De Oaxaca[(c)-1]
(Hòa)
0
1
0-0.5 1.01
0.83
2-2.5
u
1.00
0.82
2.21
3.20
2.90
13/04
05:00
clausura
FT
Tlaxcala[(c)-12]
Tampico Madero[(c)-17]
(Hòa)
1
0
0.5 0.95
0.88
2-2.5
u
1.00
0.83
1.95
3.87
3.39
11/04
04:00
clausura
FT
Club Chivas Tapatio[(c)-8]
Leones Univ Guadalajara[(c)-2]
(Hòa)
0
1
0 0.74
1.13
2-2.5
u
0.96
0.86
2.57
3.13
2.81
10/04
22:00
clausura
FT
Raya2 Expansion[(c)-15]
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-14]
(Hòa)
0
1
0 0.94
0.86
2-2.5
u
0.82
0.97
2.66
2.55
3.23
08/04
09:05
clausura
FT
Raya2 Expansion[(c)-14]
Tepatitlan De Morelos[(c)-11]
(Hòa)
0
2
0 0.83
1.02
2
u
0.88
0.94
2.18
3.15
2.97
08/04
05:00
clausura
FT
Morelia[(c)-5]
Venados[(c)-6]
(Hòa)
2
2
0-0.5 0.76
0.99
2-2.5
u
0.84
0.85
2.05
3.40
3.05
07/04
09:05
clausura
FT
Cancun[(c)-9]
Tlaxcala[(c)-12]
(Hòa)
1
0
0.5 1.06
0.79
2-2.5
u
0.92
0.89
2.06
3.64
3.28
07/04
07:05
clausura
FT
Tampico Madero[(c)-17]
Celaya[(c)-3]
(Hòa)
2
2
0 0.85
0.99
2-2.5
u
0.99
0.83
2.58
2.53
2.97
07/04
05:00
clausura
FT
Mineros De Zacatecas[(c)-4]
Cimarrones De Sonora[(c)-10]
(Hòa)
1
1
0-0.5 0.93
0.90
2-2.5
u
0.99
0.83
2.25
3.30
3.15
06/04
09:05
clausura
FT
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-15]
CF Atlante[(c)-8]
(Hòa)
2
1
0 0.80
1.01
2-2.5
u
0.85
0.93
2.65
2.65
2.75
06/04
05:00
clausura
FT
Alebrijes De Oaxaca[(c)-1]
Pumas Tabasco[(c)-16]
(Hòa)
0
0
0.5 0.90
0.93
2-2.5
u
0.98
0.84
1.90
4.15
3.35
02/04
07:00
clausura
FT
Leones Univ Guadalajara[(c)-2]
Tampico Madero[(c)-17]
(Hòa)
1
1
0.5 0.89
0.85
2-2.5
u
1.06
0.76
1.94
3.55
3.10
01/04
07:00
clausura
FT
Tepatitlan De Morelos[(c)-11]
Morelia[(c)-4]
(Hòa)
2
1
0 0.83
0.91
1.5-2
u
0.89
0.93
2.70
2.85
2.55
31/03
10:05
clausura
FT
Tlaxcala[(c)-13]
Raya2 Expansion[(c)-12]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.81
1.04
2-2.5
u
0.98
0.84
2.10
3.61
3.21
31/03
08:05
clausura
FT
Pumas Tabasco[(c)-16]
Correcaminos Uat[(c)-15]
(Hòa)
1
2
0 0.79
1.06
2.5
u
1.00
0.83
2.48
2.83
3.26
31/03
06:00
clausura
FT
Celaya[(c)-6]
Mineros De Zacatecas[(c)-2]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.92
0.92
2
u
0.77
1.07
2.26
3.50
2.98
30/03
10:05
clausura
FT
Cimarrones De Sonora[(c)-6]
Cancun[(c)-10]
(Hòa)
0
1
0.5 0.99
0.81
2
u
0.80
0.98
2.05
3.75
3.00
30/03
08:05
clausura
FT
Venados[(c)-8]
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-14]
(Hòa)
2
1
0-0.5 1.00
0.84
2-2.5
u
0.90
0.89
2.20
3.10
2.93
30/03
06:00
clausura
FT
CF Atlante[(c)-9]
Alebrijes De Oaxaca[(c)-1]
(Hòa)
1
0
0.5 0.87
1.05
2-2.5
u
1.18
0.75
1.85
4.30
3.00
28/03
10:00
clausura
FT
Correcaminos Uat[(c)-13]
Tampico Madero[(c)-17]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.83
0.90
2-2.5
u
0.81
0.88
2.10
3.20
3.10
28/03
08:00
clausura
FT
Mineros De Zacatecas[(c)-2]
Tlaxcala[(c)-15]
(Hòa)
3
4
0.5-1 0.96
0.78
2.5
u
0.95
0.75
1.58
5.25
3.80
28/03
01:00
clausura
FT
Morelia[(c)-3]
Leones Univ Guadalajara[(c)-5]
(Hòa)
0
1
0.5 0.88
0.95
2.5
u
0.93
0.88
1.88
3.89
3.62
26/03
10:00
clausura
FT
Celaya[(c)-9]
Club Chivas Tapatio[(c)-3]
(Hòa)
5
0
0.5 0.82
1.02
2
u
0.78
1.04
1.85
4.50
3.00
26/03
08:00
clausura
FT
Cancun[(c)-8]
Pumas Tabasco[(c)-16]
(Hòa)
2
2
0.5 0.86
0.98
2.5
u
1.04
0.78
1.85
3.65
3.30
25/03
06:00
clausura
FT
Tlaxcala[(c)-15]
Correcaminos Uat[(c)-13]
(Hòa)
4
0
0-0.5 0.90
1.02
2-2.5
u
0.99
0.92
2.16
3.40
2.90
24/03
10:05
clausura
FT
Tampico Madero[(c)-17]
Mineros De Zacatecas[(c)-1]
(Hòa)
1
0
0-0.5 1.07
0.85
2-2.5
u
0.99
0.92
2.27
2.90
3.30
24/03
08:05
clausura
FT
Venados[(c)-7]
Tepatitlan De Morelos[(c)-14]
(Hòa)
0
0
0 0.75
1.07
2
u
0.94
0.97
2.48
3.15
2.91
24/03
06:00
clausura
FT
CF Atlante[(c)-10]
Morelia[(c)-4]
(Hòa)
2
0
0-0.5 1.00
0.92
2-2.5
u
1.07
0.84
2.26
3.10
3.10
24/03
06:00
clausura
FT
Leones Univ Guadalajara[(c)-5]
Raya2 Expansion[(c)-11]
(Hòa)
0
0
0.5 1.10
0.82
2-2.5
u
1.10
0.81
2.08
3.40
3.20
23/03
10:05
clausura
FT
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-12]
Celaya[(c)-9]
(Hòa)
0
2
0-0.5 0.86
0.87
2-2.5
u
0.88
0.91
2.00
3.50
3.10
23/03
08:05
clausura
FT
Pumas Tabasco[(c)-16]
Cimarrones De Sonora[(c)-5]
(Hòa)
2
2
0 0.89
0.90
2-2.5
u
1.05
0.75
2.70
2.45
2.90
23/03
06:00
clausura
FT
Club Chivas Tapatio[(c)-2]
Alebrijes De Oaxaca[(c)-3]
(Hòa)
0
1
0 0.78
1.15
2-2.5
u
1.02
0.89
2.50
2.60
3.00
21/03
01:05
clausura
FT
Morelia[(c)-4]
Tampico Madero[(c)-17]
(Hòa)
2
1
0.5-1 0.94
0.90
2-2.5
u
0.94
0.88
1.68
4.45
3.35
18/03
06:00
clausura
FT
Tepatitlan De Morelos[(c)-15]
Pumas Tabasco[(c)-16]
(Hòa)
1
0
0-0.5 0.92
1.00
2-2.5
u
1.09
0.82
2.20
3.20
3.10
17/03
10:05
clausura
FT
Cimarrones De Sonora[(c)-8]
Celaya[(c)-7]
(Hòa)
3
2
0-0.5 0.91
1.01
2
u
0.87
1.04
2.19
3.30
3.00
17/03
08:05
clausura
FT
Correcaminos Uat[(c)-14]
CF Atlante[(c)-10]
(Hòa)
2
0

0-0.5
0.97
0.95
2-2.5
u
1.03
0.88
3.40
2.23
3.10
17/03
06:00
clausura
FT
Alebrijes De Oaxaca[(c)-4]
Tlaxcala[(c)-13]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.95
0.97
2
u
0.96
0.95
2.25
3.30
2.80
16/03
10:05
clausura Raya2 Expansion[(c)-9]
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-11]
(Hòa)
?
?
0 0.94
0.86
2-2.5
u
0.82
0.97
2.66
2.55
3.23
16/03
08:00
clausura
FT
Cancun[(c)-12]
Club Chivas Tapatio[(c)-2]
(Hòa)
1
0
0-0.5 1.02
0.90
1.5-2
u
0.80
1.00
1.97
3.65
2.95
16/03
06:00
clausura
FT
Mineros De Zacatecas[(c)-1]
Venados[(c)-6]
(Hòa)
0
0
0.5 0.86
1.06
2-2.5
u
0.98
0.93
1.84
4.00
3.30
14/03
06:00
clausura
FT
CF Atlante[(c)-10]
Cimarrones De Sonora[(c)-8]
(Hòa)
1
1
0.5 0.76
0.99
2-2.5
u
0.91
0.79
1.76
4.25
3.30
11/03
08:00
clausura
FT
Club Chivas Tapatio[(c)-2]
Correcaminos Uat[(c)-13]
(Hòa)
1
0
0.5 0.89
0.85
2.5
u
0.94
0.80
1.96
3.35
3.25
10/03
10:05
clausura
FT
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-9]
Mineros De Zacatecas[(c)-1]
(Hòa)
0
1
0-0.5 0.87
0.87
2.5
u
0.96
0.74
2.34
3.01
3.28
10/03
08:05
clausura
FT
Pumas Tabasco[(c)-16]
Tlaxcala[(c)-15]
(Hòa)
0
0
0-0.5 0.90
0.83
2-2.5
u
0.77
0.93
2.14
3.05
3.10
10/03
06:00
clausura
FT
Leones Univ Guadalajara[(c)-5]
Tepatitlan De Morelos[(c)-14]
(Hòa)
2
1
0.5 0.86
0.87
2-2.5
u
0.86
0.83
1.86
3.80
3.20
09/03
10:05
clausura
FT
Venados[(c)-12]
Cancun[(c)-10]
(Hòa)
1
0
0-0.5 0.92
1.00
2-2.5
u
1.06
0.85
2.19
3.20
3.00
09/03
08:05
clausura
FT
Tampico Madero[(c)-17]
Raya2 Expansion[(c)-11]
(Hòa)
0
0
0-0.5 0.86
1.06
2
u
0.89
1.02
1.99
3.50
3.00
09/03
06:00
clausura
FT
Celaya[(c)-7]
Morelia[(c)-4]
(Hòa)
2
2
0 0.90
1.02
2
u
0.85
1.06
2.60
2.70
3.00
07/03
09:00
clausura Tlaxcala[(c)-15]
Leones Univ Guadalajara[(c)-5]
(Hòa)
?
?
0-0.5 0.99
0.81
2
u
0.80
0.98
2.38
3.13
2.88
04/03
10:05
clausura
FT
Cimarrones De Sonora[(c)-11]
Tampico Madero[(c)-17]
(Hòa)
1
0
0-0.5 0.85
0.99
2
u
0.78
1.02
2.05
3.60
3.10
04/03
08:00
clausura
FT
Morelia[(c)-4]
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-7]
(Hòa)
2
0
0.5 0.85
0.89
2.5
u
0.91
0.88
1.85
3.75
3.35
03/03
10:05
clausura
FT
Raya2 Expansion[(c)-10]
Venados[(c)-9]
(Hòa)
3
3
0 0.93
0.99
2
u
0.98
0.93
2.60
2.70
2.90
03/03
08:05
clausura
FT
Pumas Tabasco[(c)-15]
Mineros De Zacatecas[(c)-2]
(Hòa)
0
5
0-0.5 0.87
1.05
2-2.5
u
1.02
0.89
2.09
3.40
3.10
03/03
06:00
clausura
FT
Tepatitlan De Morelos[(c)-16]
Club Chivas Tapatio[(c)-1]
(Hòa)
1
0
0-0.5 0.84
1.08
2
u
0.87
1.04
2.08
3.40
3.00
02/03
08:05
clausura
FT
Correcaminos Uat[(c)-13]
Cancun[(c)-11]
(Hòa)
0
1
0-0.5 0.99
0.75
2-2.5
u
0.80
1.00
2.31
2.79
3.05
02/03
06:00
clausura
FT
Alebrijes De Oaxaca[(c)-3]
Celaya[(c)-6]
(Hòa)
1
0
0 0.75
1.07
2
u
0.87
0.91
2.45
3.00
2.90
28/02
01:00
clausura
FT
Club Chivas Tapatio[(c)-1]
Cimarrones De Sonora[(c)-11]
(Hòa)
0
0
0-0.5 0.91
0.88
2-2.5
u
1.02
0.75
2.20
3.20
3.10
25/02
06:00
clausura
FT
CF Atlante[(c)-7]
Pumas Tabasco[(c)-15]
(Hòa)
0
0
1 0.91
0.89
2.5
u
0.85
0.95
1.47
5.90
3.95
24/02
10:05
clausura
FT
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-9]
Tlaxcala[(c)-11]
(Hòa)
2
0
0.5-1 0.96
0.88
2.5
u
0.94
0.88
1.73
3.80
3.60
24/02
08:05
clausura
FT
Cancun[(c)-12]
Raya2 Expansion[(c)-8]
(Hòa)
0
0
0.5 1.02
0.82
2-2.5
u
0.88
0.94
2.02
3.20
3.20
24/02
06:00
clausura
FT
Leones Univ Guadalajara[(c)-4]
Venados[(c)-14]
(Hòa)
0
1
0.5 0.85
0.94
2-2.5
u
0.93
0.85
1.83
4.20
3.25
23/02
10:05
clausura
FT
Tampico Madero[(c)-17]
Tepatitlan De Morelos[(c)-16]
(Hòa)
3
1
0 0.79
1.02
2
u
0.83
0.95
2.20
3.30
3.00
23/02
08:05
clausura
FT
Celaya[(c)-6]
Correcaminos Uat[(c)-13]
(Hòa)
1
1
0.5 0.92
0.92
2.5
u
1.30
0.53
1.94
3.40
3.20
23/02
06:00
clausura
FT
Mineros De Zacatecas[(c)-5]
Alebrijes De Oaxaca[(c)-2]
(Hòa)
4
2
0.5 1.01
0.79
2-2.5
u
0.95
0.83
2.00
3.60
3.20
19/02
06:00
clausura
FT
Morelia[(c)-5]
Cancun[(c)-11]
(Hòa)
4
1
0.5 0.95
0.97
2.5
u
1.06
0.84
1.95
3.60
3.30
18/02
07:00
clausura
FT
Leones Univ Guadalajara[(c)-6]
CF Atlante[(c)-4]
(Hòa)
3
1

0-0.5
0.85
1.07
2-2.5
u
0.92
0.98
3.05
2.40
3.00
17/02
10:05
clausura
FT
Cimarrones De Sonora[(c)-7]
Alebrijes De Oaxaca[(c)-3]
(Hòa)
0
1
0.5 1.03
0.77
2-2.5
u
0.95
0.81
2.05
3.80
3.13
17/02
08:05
clausura
FT
Pumas Tabasco[(c)-15]
Club Chivas Tapatio[(c)-1]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.93
0.87
2
u
0.80
0.98
2.25
3.25
3.00
17/02
06:00
clausura
FT
Tepatitlan De Morelos[(c)-16]
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-6]
(Hòa)
2
0
0 0.89
1.03
2-2.5
u
1.04
0.86
2.50
2.70
3.10
16/02
10:05
clausura
FT
Raya2 Expansion[(c)-8]
Correcaminos Uat[(c)-13]
(Hòa)
3
3
0.5 1.01
0.79
2-2.5
u
1.00
0.80
2.14
3.30
2.87
16/02
08:05
clausura
FT
Venados[(c)-14]
Tampico Madero[(c)-17]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.84
0.95
2
u
0.83
0.95
2.45
3.15
2.75
16/02
06:00
clausura
FT
Tlaxcala[(c)-11]
Celaya[(c)-9]
(Hòa)
0
1
0 0.80
1.13
2
u
0.89
1.01
2.37
2.80
3.10
14/02
10:00
clausura
FT
Cimarrones De Sonora[(c)-11]
Leones Univ Guadalajara[(c)-7]
(Hòa)
2
3
0.5 0.87
1.07
2-2.5
u
0.89
0.85
1.84
4.30
3.10
11/02
10:00
clausura
FT
CF Atlante[(c)-6]
Tampico Madero[(c)-17]
(Hòa)
1
0
0.5-1 0.85
0.95
2
u
0.80
0.98
1.85
4.60
3.20
11/02
06:00
clausura
FT
Club Chivas Tapatio[(c)-1]
Tlaxcala[(c)-9]
(Hòa)
1
1
0.5 0.84
1.04
2-2.5
u
0.83
1.03
1.86
3.60
3.30
10/02
10:05
clausura
FT
Mineros De Zacatecas[(c)-3]
Raya2 Expansion[(c)-7]
(Hòa)
1
0
0-0.5 0.80
1.00
2
u
0.85
0.93
2.05
3.60
3.00
10/02
08:05
clausura
FT
Celaya[(c)-8]
Leones Univ Guadalajara[(c)-10]
(Hòa)
0
0
0-0.5 1.01
0.79
1.5-2
u
0.85
0.93
1.95
3.65
2.99
10/02
06:00
clausura
FT
Alebrijes De Oaxaca[(c)-5]
Venados[(c)-14]
(Hòa)
1
0
0.5 0.94
0.85
2
u
0.78
1.02
1.93
4.00
3.10
09/02
10:05
clausura
FT
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-11]
Pumas Tabasco[(c)-15]
(Hòa)
4
1
0-0.5 0.75
1.00
2
u
0.72
0.98
2.02
3.55
3.10
09/02
08:05
clausura
FT
Correcaminos Uat[(c)-12]
Morelia[(c)-2]
(Hòa)
1
1

0-0.5
0.98
0.76
2-2.5
u
0.77
0.92
2.90
2.20
3.10
09/02
06:00
clausura
FT
Cancun[(c)-13]
Tepatitlan De Morelos[(c)-16]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.97
0.87
2-2.5
u
0.90
0.89
2.30
3.13
3.00
05/02
08:00
clausura
FT
Leones Univ Guadalajara[(c)-5]
Mineros De Zacatecas[(c)-7]
(Hòa)
2
3
0.5-1 1.20
0.73
2.5
u
1.11
0.78
1.80
3.80
3.50
04/02
08:00
clausura
FT
Morelia[(c)-2]
Club Chivas Tapatio[(c)-1]
(Hòa)
1
2
0.5-1 0.89
0.95
2-2.5
u
0.82
1.00
1.70
4.20
3.40
03/02
10:05
clausura
FT
Cimarrones De Sonora[(c)-7]
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-5]
(Hòa)
2
0
0-0.5 1.01
0.79
2-2.5
u
0.88
0.91
2.30
3.00
3.10
03/02
08:05
clausura
FT
Tampico Madero[(c)-17]
Cancun[(c)-16]
(Hòa)
1
2
0-0.5 0.79
1.02
2-2.5
u
0.89
0.90
1.80
4.33
3.30
03/02
06:00
clausura
FT
Raya2 Expansion[(c)-3]
CF Atlante[(c)-15]
(Hòa)
0
1

0.5
0.87
0.97
2-2.5
u
0.93
0.85
3.80
1.93
3.25
02/02
10:05
clausura
FT
Venados[(c)-11]
Correcaminos Uat[(c)-7]
(Hòa)
2
2
0.5 0.87
0.92
2-2.5
u
0.98
0.80
1.91
3.50
3.20
02/02
08:05
clausura
FT
Pumas Tabasco[(c)-9]
Celaya[(c)-16]
(Hòa)
0
1
0-0.5 1.05
0.76
2
u
1.00
0.80
2.35
3.10
2.80
02/02
06:00
clausura
FT
Tepatitlan De Morelos[(c)-13]
Alebrijes De Oaxaca[(c)-8]
(Hòa)
1
2
0-0.5 0.94
0.90
2
u
0.78
1.00
2.20
3.25
3.10
31/01
10:05
clausura
FT
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-4]
Leones Univ Guadalajara[(c)-10]
(Hòa)
0
1
0.5 1.00
0.84
2-2.5
u
0.87
0.83
1.90
3.50
3.15
31/01
08:00
clausura
FT
Cancun[(c)-12]
CF Atlante[(c)-13]
(Hòa)
1
2
0 0.79
1.02
2
u
0.91
0.88
2.43
2.83
2.82
31/01
01:00
clausura
FT
Club Chivas Tapatio[(c)-2]
Tampico Madero[(c)-16]
(Hòa)
2
1
0 0.84
0.96
2-2.5
u
0.90
0.90
2.45
2.63
3.00
30/01
10:05
clausura
FT
Celaya[(c)-15]
Raya2 Expansion[(c)-3]
(Hòa)
2
1
0-0.5 0.88
0.96
1.5-2
u
0.80
1.02
1.95
4.60
2.80
30/01
08:05
clausura
FT
Correcaminos Uat[(c)-14]
Cimarrones De Sonora[(c)-17]
(Hòa)
0
2
0 0.77
1.04
2-2.5
u
0.91
0.83
3.00
2.40
3.10
30/01
06:00
clausura
FT
Alebrijes De Oaxaca[(c)-5]
Morelia[(c)-1]
(Hòa)
1
1

0-0.5
0.82
0.97
2.5
u
1.05
0.76
2.80
2.12
3.20
29/01
08:05
clausura
FT
Mineros De Zacatecas[(c)-16]
Tepatitlan De Morelos[(c)-11]
(Hòa)
1
0
0-0.5 1.11
0.72
2-2.5
u
0.85
0.94
2.38
2.87
2.85
29/01
06:00
clausura
FT
Tlaxcala[(c)-7]
Venados[(c)-8]
(Hòa)
1
0
0-0.5 1.00
0.80
2-2.5
u
0.98
0.80
2.00
3.40
3.10
28/01
10:00
clausura
FT
CF Atlante[(c)-12]
Club Chivas Tapatio[(c)-2]
(Hòa)
0
0
1 1.13
0.70
2-2.5
u
0.94
0.88
1.58
4.50
3.50
27/01
10:05
clausura
FT
Cimarrones De Sonora[(c)-17]
Morelia[(c)-2]
(Hòa)
3
0
0 0.92
0.92
2.5
u
0.96
0.83
2.90
1.99
3.40
27/01
08:05
clausura
FT
Tampico Madero[(c)-15]
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-4]
(Hòa)
1
1
0-0.5 0.95
0.89
2-2.5
u
0.79
1.01
2.45
2.63
3.10
27/01
08:05
clausura
FT
Leones Univ Guadalajara[(c)-6]
Correcaminos Uat[(c)-13]
(Hòa)
0
3
0.5-1 1.05
0.76
2-2.5
u
0.76
1.05
1.71
3.70
3.50
27/01
06:00
clausura
FT
Raya2 Expansion[(c)-3]
Alebrijes De Oaxaca[(c)-5]
(Hòa)
2
0
0-0.5 0.99
0.81
2
u
0.82
0.97
2.26
2.80
2.90
26/01
10:05
clausura
FT
Mineros De Zacatecas[(c)-16]
Cancun[(c)-9]
(Hòa)
1
0
0.5-1 1.02
0.79
2-2.5
u
0.78
1.00
2.10
3.20
3.10
26/01
08:05
clausura
FT
Venados[(c)-8]
Pumas Tabasco[(c)-10]
(Hòa)
2
2
0-0.5 0.82
0.98
2-2.5
u
1.02
0.78
2.09
3.25
2.99
26/01
06:00
clausura
FT
Tepatitlan De Morelos[(c)-11]
Tlaxcala[(c)-7]
(Hòa)
1
1
0.5 1.02
0.88
2-2.5
u
0.91
0.88
2.01
3.45
3.20
24/01
06:00
clausura
FT
Morelia[(c)-1]
Raya2 Expansion[(c)-3]
(Hòa)
1
0
0.5-1 0.98
0.81
2.5
u
0.95
0.83
1.65
4.50
3.40
21/01
06:00
clausura
FT
Club Chivas Tapatio[(c)-2]
Venados[(c)-6]
(Hòa)
1
0
0 0.79
1.05
2-2.5
u
0.91
0.88
2.40
2.70
3.00
20/01
10:05
clausura
FT
Alebrijes De Oaxaca[(c)-4]
Leones Univ Guadalajara[(c)-14]
(Hòa)
1
1
0-0.5 0.92
0.87
2-2.5
u
0.80
1.00
2.14
3.05
3.05
20/01
08:05
clausura
FT
Pumas Tabasco[(c)-16]
Tampico Madero[(c)-9]
(Hòa)
2
0
0-0.5 1.11
0.72
2-2.5
u
0.93
0.86
2.37
2.88
2.84
20/01
06:00
clausura
FT
Celaya[(c)-12]
CF Atlante[(c)-11]
(Hòa)
1
1
0 1.09
0.81
2
u
0.93
0.85
2.80
2.40
2.88
19/01
10:05
clausura
FT
Correcaminos Uat[(c)-10]
Mineros De Zacatecas[(c)-17]
(Hòa)
0
0
0 0.79
1.01
2-2.5
u
0.81
1.01
2.39
2.65
3.10
19/01
08:05
clausura
FT
Tlaxcala[(c)-13]
Cimarrones De Sonora[(c)-15]
(Hòa)
1
0
0 0.87
0.92
2-2.5
u
0.89
0.85
2.50
2.55
3.04
19/01
06:00
clausura
FT
Cancun[(c)-6]
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-7]
(Hòa)
1
2
0 0.97
0.79
2-2.5
u
0.89
0.90
2.70
2.45
2.90
17/01
05:00
clausura
FT
Leones Univ Guadalajara[(c)-11]
Pumas Tabasco[(c)-14]
(Hòa)
3
1
0.5 0.98
0.82
2-2.5
u
0.98
0.80
1.93
3.60
3.10
14/01
06:00
clausura
FT
Tepatitlan De Morelos[(c)-7]
Correcaminos Uat[(c)-15]
(Hòa)
1
1
0.5-1 1.02
0.88
2-2.5
u
0.83
0.95
1.70
4.40
3.30
13/01
10:05
clausura
FT
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-11]
Club Chivas Tapatio[(c)-6]
(Hòa)
0
2
0.5-1 0.84
0.95
2.5
u
0.94
0.85
1.70
3.87
3.15
13/01
08:05
clausura
FT
CF Atlante[(c)-5]
Tlaxcala[(c)-10]
(Hòa)
1
1
0.5-1 0.78
1.02
2-2.5
u
0.80
1.00
1.52
5.30
3.60
13/01
06:00
clausura
FT
Mineros De Zacatecas[(c)-4]
Morelia[(c)-1]
(Hòa)
1
2

0-0.5
0.83
0.96
2-2.5
u
0.83
0.95
2.88
2.30
3.00
12/01
10:05
clausura
FT
Tampico Madero[(c)-13]
Alebrijes De Oaxaca[(c)-9]
(Hòa)
1
1
0.5 0.96
0.84
2
u
0.83
0.95
2.16
3.15
2.94
12/01
08:05
clausura
FT
Cancun[(c)-8]
Celaya[(c)-3]
(Hòa)
2
0
0 0.85
0.95
2
u
1.02
0.75
2.66
2.52
2.88
12/01
06:00
clausura
FT
Raya2 Expansion[(c)-4]
Cimarrones De Sonora[(c)-2]
(Hòa)
1
0
0-0.5 1.06
0.75
2-2.5
u
0.93
0.85
2.20
3.00
3.00
10/01
09:00
clausura
FT
Correcaminos Uat[(c)-6]
Csyd Dorados De Sinaloa[(c)-2]
(Hòa)
1
2

0-0.5
1.10
0.72
2-2.5
u
0.79
1.01
3.60
2.10
3.05
10/01
06:00
clausura
FT
Tlaxcala[(c)-12]
Morelia[(c)-17]
(Hòa)
0
4

0-0.5
0.88
0.91
2.5
u
0.93
0.86
2.90
2.03
3.30
09/01
08:00
clausura
FT
Venados[(c)-3]
CF Atlante[(c)-1]
(Hòa)
1
0
0 0.92
0.92
2.5
u
1.25
0.57
2.80
2.45
2.90
08/01
06:00
clausura
FT
Club Chivas Tapatio[(c)-4]
Mineros De Zacatecas[(c)-10]
(Hòa)
2
0
0-0.5 1.11
0.74
2-2.5
u
0.91
0.88
2.38
2.75
3.00
07/01
08:05
clausura
FT
Pumas Tabasco[(c)-16]
Raya2 Expansion[(c)-15]
(Hòa)
0
1
0-0.5 0.85
0.94
2-2.5
u
0.93
0.86
2.16
3.40
2.75
07/01
06:00
clausura
FT
Celaya[(c)-8]
Tepatitlan De Morelos[(c)-14]
(Hòa)
1
1
0-0.5 0.78
1.06
2
u
0.75
1.05
2.10
3.30
3.00
06/01
08:00
clausura
FT
Alebrijes De Oaxaca[(c)-9]
Cancun[(c)-13]
(Hòa)
2
0
0 0.79
1.00
2.5
u
1.20
0.61
2.30
2.87
3.00
Mùa giải:
Vòng đấu
mua ban nha dat
ty le bong da
bong da
xo so 24h
Khởi Nghiệp