Kèo bóng đá Cúp bóng đá Châu Phi mùa 2022-2024 vòng qualifying groups

Tỷ số Châu Á Tài xỉu Châu Âu
29/03
20:00
qualifying groups
FT
Rwanda[137]
Benin[91]
(Hòa)
1
1
0-0.5 1.07
0.75
2-2.5
u
1.01
0.74
2.45
3.40
2.55
29/03
05:00
qualifying groups
FT
Mauritania[103]
Democratic Rep Congo[73]
(Hòa)
1
1
0 0.83
0.90
2.5
u
1.50
0.50
2.70
2.70
3.00
29/03
03:00
qualifying groups
FT
Libya[120]
Tunisia[30]
(Hòa)
0
1

0.5
0.92
0.90
2-2.5
u
1.00
0.80


29/03
02:00
qualifying groups
FT
Togo[127]
Burkina Faso[50]
(Hòa)
1
1
0 1.04
0.78
2
u
0.95
0.85


29/03
02:00
qualifying groups
FT
Gambia[126]
Mali[45]
(Hòa)
1
0

0.5
1.04
0.78
2-2.5
u
1.11
0.70


29/03
02:00
qualifying groups
FT
Comoros[129]
Bờ Biển Ngà[47]
(Hòa)
0
2

0.5-1
1.02
0.80
2-2.5
u
0.95
0.85


29/03
01:00
qualifying groups
FT
Liberia[150]
Nam Phi[67]
(Hòa)
1
2

0-0.5
0.93
0.91
2-2.5
u
1.04
0.78
3.08
2.14
3.03
28/03
23:00
qualifying groups
FT
Mozambique[114]
Senegal[19]
(Hòa)
0
1

0.5-1
0.90
0.92
2-2.5
u
1.00
0.80


28/03
23:00
qualifying groups Namibia[113]
Kenya[101]
(Hòa)
?
?u28/03
23:00
qualifying groups Zimbabwe[125]
Nam Phi[67]
(Hòa)
?
?u28/03
22:00
qualifying groups
FT
Tanzania[130]
Uganda[89]
(Hòa)
0
1
0-0.5 0.82
1.00
2
u
0.95
0.85


28/03
20:00
qualifying groups
FT
Swaziland[143]
Cape Verde[72]
(Hòa)
0
1

0.5
0.95
0.91
2-2.5
u
1.00
0.80


28/03
20:00
qualifying groups
FT
Malawi[124]
Ai Cập[39]
(Hòa)
0
4

0.5-1
1.02
0.80
2-2.5
u
1.00
0.80


28/03
20:00
qualifying groups
FT
Namibia[113]
Cameroon[33]
(Hòa)
2
1

0.5
1.02
0.80
2-2.5
u
1.02
0.78


28/03
20:00
qualifying groups
FT
Botswana[149]
Equatorial Guinea[98]
(Hòa)
2
3
0 0.97
0.85
2
u
0.95
0.85
2.74
2.53
2.78
28/03
03:00
qualifying groups
FT
Sudan[128]
Gabon[79]
(Hòa)
1
0

0-0.5
0.80
1.02
2
u
0.92
0.88


28/03
02:00
qualifying groups
FT
Ethiopia[138]
Guinea[83]
(Hòa)
2
3

0.5-1
0.87
0.95
2
u
0.80
1.00


28/03
01:00
qualifying groups
FT
Guinea Bissau[118]
Nigeria[35]
(Hòa)
0
1

0.5-1
0.78
1.04
2-2.5
u
0.96
0.84
4.70
1.74
3.25
28/03
00:00
qualifying groups
FT
Angola[117]
Ghana[58]
(Hòa)
1
1

0-0.5
0.81
1.01
2
u
0.80
1.00


27/03
23:00
qualifying groups
FT
Niger[122]
Algeria[40]
(Hòa)
0
1

1-1.5
1.07
0.75
2.5
u
0.85
0.95


27/03
21:00
qualifying groups
FT
Central African Republic[132]
Madagascar[102]
(Hòa)
2
0
0-0.5 1.04
0.78
2
u
0.77
1.03
2.30
2.76
3.10
27/03
20:00
qualifying groups
FT
South Sudan[165]
Congo[99]
(Hòa)
0
1

0-0.5
0.89
0.93
2
u
0.83
0.97
3.00
2.20
3.00
26/03
21:00
qualifying groups
FT
Sao Tome & Principe[186]
Sierra Leone[116]
(Hòa)
0
2

1-1.5
0.98
0.81
2.5
u
0.89
0.89
9.50
1.35
4.40
26/03
20:00
qualifying groups
FT
Lesotho[147]
Zambia[88]
(Hòa)
0
2

0.5-1
0.93
0.85
2-2.5
u
0.97
0.82
4.70
1.74
3.50
25/03
03:30
qualifying groups
FT
Tunisia[30]
Libya[121]
(Hòa)
3
0
1.5-2 1.02
0.85
2.5
u
0.95
0.90
1.20
15.00
5.50
25/03
03:30
qualifying groups
FT
Guinea[83]
Ethiopia[138]
(Hòa)
2
0
1 0.84
1.00
2-2.5
u
1.02
0.80


25/03
03:30
qualifying groups
FT
Cameroon[33]
Namibia[113]
(Hòa)
1
1
1-1.5 0.89
0.95
2.5
u
1.07
0.75


25/03
02:00
qualifying groups
FT
Equatorial Guinea[98]
Botswana[146]
(Hòa)
2
0
0.5-1 0.80
1.08
2
u
0.83
1.02
1.57
6.50
3.50
25/03
02:00
qualifying groups
FT
Senegal[18]
Mozambique[116]
(Hòa)
5
1
1.5 0.87
1.00
2.5
u
0.93
0.91
1.22
13.00
5.50
25/03
02:00
qualifying groups
FT
Burkina Faso[50]
Togo[127]
(Hòa)
1
0
0.5-1 0.84
1.00
2-2.5
u
1.06
0.76


25/03
02:00
qualifying groups
FT
Ai Cập[39]
Malawi[124]
(Hòa)
2
0
1.5 0.92
0.92
2.5
u
1.07
0.75
1.20
15.00
5.75
25/03
02:00
qualifying groups
FT
Mali[45]
Gambia[126]
(Hòa)
2
0
1 0.95
0.93
2-2.5
u
1.00
0.83
1.50
7.00
3.70
24/03
23:00
qualifying groups
FT
Nam Phi[68]
Liberia[150]
(Hòa)
2
2
1.5 1.02
0.85
2.5
u
0.95
0.90
1.29
10.50
4.80
24/03
23:00
qualifying groups
FT
Nigeria[35]
Guinea Bissau[118]
(Hòa)
0
1
1.5 1.04
0.80
2.5
u
0.92
0.90


24/03
23:00
qualifying groups
FT
Cape Verde[72]
Swaziland[143]
(Hòa)
0
0
1-1.5 0.82
1.02
2.5
u
1.07
0.75


24/03
23:00
qualifying groups
FT
Bờ Biển Ngà[47]
Comoros[129]
(Hòa)
3
1
1.5-2 1.02
0.85
2.5
u
0.91
0.93
1.20
15.00
5.50
24/03
21:00
qualifying groups
FT
Uganda[89]
Tanzania[130]
(Hòa)
0
1
0-0.5 1.00
0.88
2
u
0.83
1.02
2.30
3.20
3.00
24/03
20:00
qualifying groups
FT
Democratic Rep Congo[73]
Mauritania[103]
(Hòa)
3
1
1 1.02
0.85
2-2.5
u
0.98
0.87
1.51
6.50
3.60
24/03
04:00
qualifying groups
FT
Algeria[40]
Niger[122]
(Hòa)
2
1
2-2.5 0.68
1.19
2.5
u
0.86
0.96
1.01
33.00
8.55
24/03
02:00
qualifying groups
FT
Gabon[79]
Sudan[130]
(Hòa)
1
0
1 0.85
0.99
2-2.5
u
1.03
0.79
1.45
7.00
3.80
23/03
23:00
qualifying groups
FT
Ghana[58]
Angola[117]
(Hòa)
1
0
0.5-1 0.73
1.12
2.5
u
1.25
0.57
1.54
6.00
3.60
23/03
23:00
qualifying groups
FT
Congo[99]
South Sudan[165]
(Hòa)
1
2
1 0.78
1.06
2-2.5
u
0.92
0.90


23/03
23:00
qualifying groups
FT
Zambia[88]
Lesotho[147]
(Hòa)
3
1
1-1.5 0.84
1.00
2.5
u
1.07
0.75
1.32
9.10
4.25
23/03
20:00
qualifying groups
FT
Madagascar[102]
Central African Republic[132]
(Hòa)
0
3
0.5 0.84
1.00
2-2.5
u
1.05
0.77
1.71
4.50
3.40
23/03
00:00
qualifying groups
FT
Sierra Leone[113]
Sao Tome & Principe[187]
(Hòa)
2
2
2-2.5 0.93
0.91
3.5
u
0.87
0.95
1.12
13.00
7.60
22/03
22:00
qualifying groups
FT
Benin[91]
Rwanda[136]
(Hòa)
1
1
0.5-1 1.06
0.80
2-2.5
u
1.06
0.80
1.73
4.50
3.20
19/09
23:00
qualifying groups Ma rốc[23]
Zimbabwe[123]
(Hòa)
?
?u14/06
02:00
qualifying groups
FT
Liberia[149]
Ma rốc[24]
(Hòa)
0
2

2.5
0.84
0.94
3
u
0.93
0.80
33.00
1.09
9.25
13/06
22:59
qualifying groups
FT
Sierra Leone[108]
Guinea Bissau[115]
(Hòa)
2
2
0-0.5 0.93
0.85
2-2.5
u
0.84
0.89
2.25
3.45
2.70
13/06
20:00
qualifying groups
FT
Sao Tome & Principe[183]
Nigeria[30]
(Hòa)
0
10

2.5
1.16
0.70
3.5
u
0.99
0.83


10/06
02:00
qualifying groups
FT
Ma rốc[24]
Nam Phi[69]
(Hòa)
2
1
1 1.07
0.77
2-2.5
u
0.94
0.88
1.53
5.10
3.60
10/06
00:00
qualifying groups
FT
Lesotho[145]
Bờ Biển Ngà[53]
(Hòa)
0
0

1-1.5
1.08
0.76
2-2.5
u
0.79
1.03
9.00
1.28
4.50
09/06
22:59
qualifying groups
FT
Nigeria[30]
Sierra Leone[108]
(Hòa)
2
1
1.5 0.86
0.92
2.5-3
u
0.92
0.81
1.25
10.25
5.25
09/06
22:59
qualifying groups
FT
Ethiopia[140]
Ai Cập[32]
(Hòa)
2
0

1.5
0.99
0.93
2.5
u
0.91
1.00
9.60
1.25
5.00
09/06
22:59
qualifying groups
FT
Guinea[80]
Malawi[120]
(Hòa)
1
0
1 0.75
1.06
2-2.5
u
0.98
0.76
1.42
8.25
3.75
09/06
22:59
qualifying groups
FT
Guinea Bissau[115]
Sao Tome & Principe[183]
(Hòa)
5
1
1-1.5 1.00
0.88
2.5-3
u
1.00
0.83
1.40
7.00
4.40
09/06
20:00
qualifying groups
FT
Burundi[139]
Cameroon[37]
(Hòa)
0
1

1.5
0.65
1.05
2.5
u
1.20
0.55
9.50
1.33
4.20
09/06
20:00
qualifying groups
FT
South Sudan[161]
Mali[52]
(Hòa)
1
3

1.5-2
0.83
0.95
2.5
u
0.87
0.86
14.00
1.25
4.75
09/06
02:00
qualifying groups
FT
Sudan[132]
Democratic Rep Congo[67]
(Hòa)
2
1
0-0.5 1.13
0.78
2
u
0.80
1.06
2.35
2.90
3.05
09/06
02:00
qualifying groups
FT
Benin[84]
Mozambique[119]
(Hòa)
0
1
1 0.97
0.91
2-2.5
u
0.93
0.91
1.50
6.50
3.80
08/06
22:59
qualifying groups
FT
Tanzania[130]
Algeria[44]
(Hòa)
0
2

1
0.96
0.92
2
u
0.83
1.02
6.00
1.50
3.70
08/06
22:59
qualifying groups
FT
Congo[98]
Gambia[123]
(Hòa)
1
0
0 0.95
0.70
1.5
u
0.55
1.20
3.05
2.65
2.50
08/06
22:59
qualifying groups
FT
Gabon[81]
Mauritania[113]
(Hòa)
0
0
0.5-1 0.92
0.96
2
u
0.91
0.93
1.65
5.75
3.30
08/06
20:00
qualifying groups
FT
Uganda[86]
Niger[116]
(Hòa)
1
1
1 0.84
1.05
2-2.5
u
0.93
0.91
1.44
7.50
3.90
08/06
02:00
qualifying groups
FT
Rwanda[136]
Senegal[20]
(Hòa)
0
1
2 0.85
1.01
2.5-3
u
1.07
0.78
1.10
17.00
6.70
08/06
02:00
qualifying groups
FT
Senegal[20]
Rwanda[136]
(Hòa)
1
0
2 0.85
1.01
2.5-3
u
1.07
0.78
1.10
17.00
6.70
08/06
00:30
qualifying groups
FT
Cape Verde[71]
Togo[121]
(Hòa)
2
0
0.5 0.80
0.96
2
u
0.82
0.94
1.80
4.25
3.05
07/06
22:59
qualifying groups
FT
Zambia[87]
Comoros[128]
(Hòa)
2
1
0.5-1 0.80
0.96
2-2.5
u
0.98
0.78
1.60
5.00
3.40
07/06
20:00
qualifying groups
FT
Swaziland[143]
Burkina Faso[56]
(Hòa)
1
3

1
1.08
0.68
2-2.5
u
0.96
0.80
7.60
1.38
3.80
07/06
02:00
qualifying groups
FT
Equatorial Guinea[99]
Libya[117]
(Hòa)
2
0
0-0.5 0.81
1.04
2
u
0.93
0.88
2.13
3.90
2.95
06/06
02:00
qualifying groups
FT
Ai Cập[32]
Guinea[80]
(Hòa)
1
0
1 0.95
0.87
2
u
0.82
1.00
1.51
5.70
3.50
05/06
20:00
qualifying groups
FT
Malawi[120]
Ethiopia[140]
(Hòa)
2
1
0 0.55
1.20
1.5
u
0.45
1.45
2.25
3.25
2.85
05/06
20:00
qualifying groups
FT
Central African Republic[131]
Ghana[60]
(Hòa)
1
1

1-1.5
0.81
1.05
2.5
u
1.33
0.57
9.45
1.42
3.60
05/06
20:00
qualifying groups
FT
Botswana[148]
Tunisia[35]
(Hòa)
0
0

0.5
1.05
0.65
2
u
0.79
0.97
5.50
1.65
3.25
05/06
20:00
qualifying groups
FT
Madagascar[102]
Angola[126]
(Hòa)
1
1
0 0.75
0.90
1.5
u
0.50
1.30
2.55
2.70
2.90
05/06
03:00
qualifying groups
FT
Democratic Rep Congo[67]
Gabon[81]
(Hòa)
0
1
0-0.5 0.88
0.88
2
u
0.92
0.84
2.13
3.20
2.94
05/06
02:00
qualifying groups
FT
Algeria[44]
Uganda[86]
(Hòa)
2
0
1-1.5 0.88
0.90
2-2.5
u
0.85
0.88
1.29
10.25
4.65
05/06
02:00
qualifying groups
FT
Mali[52]
Congo[98]
(Hòa)
4
0
1 0.88
0.98
2
u
0.78
1.07
1.44
6.40
3.80
05/06
02:00
qualifying groups
FT
Mauritania[113]
Sudan[132]
(Hòa)
3
0
0.5 0.98
0.88
2
u
1.04
0.81
1.96
4.10
2.70
05/06
02:00
qualifying groups
FT
Senegal[20]
Benin[84]
(Hòa)
3
1
1-1.5 0.98
0.88
2-2.5
u
1.00
0.85
1.35
7.60
4.10
04/06
22:59
qualifying groups
FT
Niger[116]
Tanzania[130]
(Hòa)
1
1
0 0.93
0.86
2
u
1.01
0.74
2.90
2.80
2.50
04/06
22:59
qualifying groups
FT
Gambia[123]
South Sudan[161]
(Hòa)
1
0
1 0.96
0.82
2-2.5
u
0.84
0.89
1.51
6.25
3.75
04/06
20:00
qualifying groups
FT
Namibia[112]
Burundi[139]
(Hòa)
1
1
0-0.5 0.84
1.02
2-2.5
u
1.06
0.79
2.09
3.30
3.00
04/06
02:00
qualifying groups
FT
Burkina Faso[56]
Cape Verde[71]
(Hòa)
2
0
0.5 0.95
0.70
1.5
u
0.45
1.45
2.00
3.85
2.90
04/06
02:00
qualifying groups
FT
Bờ Biển Ngà[53]
Zambia[87]
(Hòa)
3
1
1 0.60
1.10
2.5
u
0.95
0.70
1.40
8.75
3.85
03/06
22:59
qualifying groups
FT
Togo[121]
Swaziland[143]
(Hòa)
2
2
0.5 0.80
0.85
2.5
u
1.20
0.55
1.50
6.75
3.65
03/06
20:00
qualifying groups
FT
Comoros[128]
Lesotho[145]
(Hòa)
2
0
0.5 0.80
0.85
2.5
u
1.20
0.55
1.83
4.20
3.10
03/06
02:00
qualifying groups
FT
Tunisia[35]
Equatorial Guinea[99]
(Hòa)
4
0
1-1.5 0.93
0.89
2-2.5
u
0.87
0.87
1.34
8.50
4.50
02/06
22:59
qualifying groups
FT
Mozambique[119]
Rwanda[136]
(Hòa)
1
1
0-0.5 0.95
0.87
2-2.5
u
1.01
0.74
2.20
3.00
3.00
02/06
02:00
qualifying groups
FT
Ghana[60]
Madagascar[102]
(Hòa)
3
0
1-1.5 1.02
0.78
2-2.5
u
0.77
0.98
1.37
7.75
4.25
01/06
22:59
qualifying groups
FT
Angola[126]
Central African Republic[131]
(Hòa)
2
1
1 0.96
0.88
2
u
0.82
0.98
1.47
6.10
3.60
01/06
22:59
qualifying groups
FT
Libya[117]
Botswana[148]
(Hòa)
1
0
1 1.05
0.65
2
u
0.78
1.02
1.66
6.25
3.25
Mùa giải:
Vòng đấu
mua ban nha dat
ty le bong da
bong da
xo so 24h
Khởi Nghiệp