Kèo bóng đá AFF Suzuki Cup mùa 2021 vòng bảng

Tỷ số Châu Á Tài xỉu Châu Âu
19/12
19:30
bảng
FT
Việt Nam[99]
Cambodia[170]
(Hòa)
4
0
2.5-3 1.00
0.84
3.5-4
u
0.95
0.85
1.09
21.00
9.00
19/12
19:30
bảng
FT
Malaysia[154]
Indonesia[166]
(Hòa)
1
4
0 0.95
0.88
2.5
u
1.00
0.80
2.68
2.46
2.94
18/12
19:30
bảng
FT
Thái Lan[118]
Singapore[160]
(Hòa)
2
0
0.5 0.89
0.95
2.5
u
1.00
0.80
1.67
4.06
3.05
18/12
19:30
bảng
FT
Myanmar[148]
Philippines[126]
(Hòa)
2
3

1.5
0.80
1.00
2.5-3
u
0.78
1.03
5.90
1.39
4.30
15/12
19:30
bảng
FT
Indonesia[166]
Việt Nam[99]
(Hòa)
0
0

1-1.5
0.90
0.84
3
u
1.05
0.75
6.50
1.36
4.40
15/12
16:30
bảng
FT
Cambodia[170]
Lào[185]
(Hòa)
3
0
1 0.73
1.03
3
u
0.73
1.08
1.45
5.00
4.33
14/12
19:30
bảng
FT
Singapore[160]
Timor Leste[194]
(Hòa)
2
0
2.5-3 0.55
1.17
3.5-4
u
0.60
1.28
1.02
20.00
11.00
14/12
16:30
bảng
FT
Philippines[126]
Thái Lan[118]
(Hòa)
1
2

1-1.5
1.00
0.80
2.5
u
0.65
1.20
7.50
1.34
4.80
12/12
19:30
bảng
FT
Việt Nam[99]
Malaysia[154]
(Hòa)
3
0
0.5-1 0.71
1.06
2-2.5
u
0.90
0.90
1.62
4.90
3.45
12/12
16:30
bảng
FT
Lào[185]
Indonesia[166]
(Hòa)
1
5

2.5
0.94
0.91
3.5
u
0.95
0.90
15.00
1.04
8.00
11/12
19:30
bảng
FT
Thái Lan[118]
Myanmar[148]
(Hòa)
4
0
2 0.90
0.84
2.5-3
u
0.99
0.80
1.16
16.00
7.00
11/12
16:30
bảng
FT
Timor Leste[194]
Philippines[126]
(Hòa)
0
7

2-2.5
1.14
0.75
3
u
0.82
0.91
19.00
1.11
8.75
09/12
19:30
bảng
FT
Indonesia[166]
Cambodia[170]
(Hòa)
4
2
2 0.98
0.77
3
u
0.92
0.90
1.17
10.00
5.90
09/12
16:30
bảng
FT
Malaysia[154]
Lào[185]
(Hòa)
4
0
2 0.85
0.98
2.5-3
u
0.80
1.00
1.11
21.00
7.50
08/12
19:30
bảng
FT
Singapore[160]
Philippines[126]
(Hòa)
2
1
0.5 0.93
0.88
2-2.5
u
0.95
0.85
1.85
3.60
3.25
08/12
19:30
bảng
FT
Philippines[126]
Singapore[160]
(Hòa)
1
2

0.5
0.93
0.88
2-2.5
u
0.93
0.88
3.95
1.81
3.15
08/12
16:30
bảng
FT
Myanmar[148]
Timor Leste[194]
(Hòa)
2
0
1.5 1.05
0.75
2.5
u
0.95
0.85
1.29
8.50
4.60
06/12
19:30
bảng
FT
Lào[185]
Việt Nam[99]
(Hòa)
0
2

2.5-3
0.90
0.94
3-3.5
u
0.79
1.03
56.00
1.06
11.00
06/12
16:30
bảng
FT
Cambodia[170]
Malaysia[154]
(Hòa)
1
3

1.5
0.77
1.07
2.5-3
u
0.87
0.95
9.50
1.25
4.60
05/12
19:55
bảng
FT
Singapore[160]
Myanmar[148]
(Hòa)
3
0
1.5-2 0.83
0.96
2-2.5
u
0.79
1.02
1.18
11.00
7.25
05/12
16:30
bảng
FT
Timor Leste[194]
Thái Lan[118]
(Hòa)
0
2

4
1.74
0.41
4.5
u
0.72
1.03
224.00
1.01
37.00
Mùa giải:
Vòng đấu
mua ban nha dat
ty le bong da
bong da
xo so 24h
Khởi Nghiệp